Zarátanie materskej dovolenky do praxe pedagogického zamestnanca a zvýšenie tarifného platu

Prajem pekný deň! V septembri 2021 sme prijali do našej školy na pozíciu asistentky učiteľa pracovníčku, ktorá predtým nikdy nerobila v školstve. Pracovala na pozíciách ako administratívny pracovník. V auguste 2022 odišla od nás a žiada doplatiť čas materskej a rodičovskej dovolenky, ktorá bola pred 15 rokmi. Ze sme jej to nezarátali do praxe. Má na to nárok, ...

Pridané dňa: 04.11.22

Zobraziť odpoveď

Nárok pedagogického zamestnanca na preplatenie nevyčerpanej dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku a skončenie pracovného pomeru výpoveďou.

Dobrý deň prajem, od roku 2008 som zamestnaná ako učiteľka ZŠ a potrebovala by som poradiť ohľadom podania výpovede po rodičovskej dovolenke (koniec pracovného pomeru by mal byť totožný s koncom rodičovskej dovolenky) a o preplatení nevyčerpanej dovolenky. Celkový priebeh: - August 2008 nástup do zamestnania - 4.11.2019 - 25.11.2019 tehotenská PN ...

Pridané dňa: 22.09.22

Zobraziť odpoveď

Jednostranné preradenie zamestnancov štátnej príspevkovej organizácie do nižšej tarifnej platovej triedy.

Dobrý deň, obraciame sa na Vás s požiadavkou o právnu radu, resp. názor k nasledovným udalostiam v rámci pracovno-právneho vzťahu: v štátnej príspevkovej organizácií, ktorá sa riadi pri odmeňovaní za prácu zákonom č. 553/2003 Z. z. „ Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k ...

Pridané dňa: 11.08.22

Zobraziť odpoveď

Vysporiadanie neprededeného pozemku za účelom jeho zámeny za obecný pozemok

Dobrý deň, chcela by som sa informovať na pozemok v centre obce s celkovou výmerou 240 m2. Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie (na pozemku sa nachádza miniparčík, záhon s ružami, do budúcna sa tu neplánuje iný zámer), parcela registra C, pozemok má dvoch vlastníkov, kde každý vlastník má ½ pozemku. V centre obce má väčšinu pozemkov vo vlastníctve ...

Pridané dňa: 19.07.22

Zobraziť odpoveď

Právo na vrátenie poskytnutého peňažného plnenia (daru/pôžičky) a jeho premlčanie

Dobrý deň, moja zosnulá mama zaplatila jednej osobe prevodom zo svojho účtu modulový dom v hodnote 50 tisíc eur. Viem, že tieto peniaze jej nikdy nevrátila. Disponujem prevodnými príkazmi v papierovej forme. Existuje možnosť, aby som si tieto peniaze od nej nárokoval späť? Mama zomrela v r. 2019. Ďakujem, Varga

Pridané dňa: 21.01.22

Zobraziť odpoveď

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje