Porušenie predkupného práva spoluvlastníka

Dobrý deň, som 3/4 vlastník viacerých pozemkov, na ktorých bolo porušené moje predkupné právo ako spoluvlastníka pozemku. Jedná sa o ornú pôdu a trvalé trávnaté porasty. Napadli sme žalobou zmluvu ako neplatnú, ale kým došlo k ...

Pridané dňa: 26.09.19

Zobraziť odpoveď

Obmedzenie vlastníckeho práva k nevysporiadaným pozemkom

Dobrý deň chvem sa spýtať kupujem areál kde sú rôzne budovy inžinierske siete oplotenie cesty ,ale pozemok pod budovami nie je vysporiadaní ,chcem vedieť či musím povoliť vstup majiteľom na tieto pozemky dakujem

Pridané dňa: 04.09.19

Zobraziť odpoveď

Premlčanie poistného a odpísanie premlčanej pohľadávky na poistnom Sociálnou poisťovňou

Dobrý deň. Skúsim čo najstručnejšie popísať problém: Dna 18. 1. 2014 Sociálna poisťovňa (ďalej len SP) vydala rozhodnutie, ktorým mi (ako SZČO) predpísala poistné (1065, 22 EUR) za obdobie január 1995 - január 1996. V zákonnej lehote som podal námietku voči povinnosti ...

Pridané dňa: 12.06.19

Zobraziť odpoveď

Náhrada škody pri omeškanej batožine

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či máme nárok na odškodné...počas našej 3 týždennej dovolenky nám 2 batožiny prišli oneskorene na 4 deň, a 3. najväčšia / posledná / batožina sa k nám nedostavila vôbec..dorazila po našom príchode domov. Naša ...

Pridané dňa: 18.01.19

Zobraziť odpoveď

Prestrešenie medzi rodinným domom a bytovým domom

Dobrý deň, prosíme o stanovisko k nasledujúcemu prípadu. Vlastníme starý rodinný dom (RD), ktorý bol v minulosti súčasťou bytového domu. Pred niekoľkými rokmi bol RD odčlenený od bytového domu, zároveň bol vysporiadaný aj pozemok pod RD, takže RD aj pozemok ...

Pridané dňa: 01.10.18

Zobraziť odpoveď

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje