Jednostranné preradenie zamestnancov štátnej príspevkovej organizácie do nižšej tarifnej platovej triedy.

Dobrý deň, obraciame sa na Vás s požiadavkou o právnu radu, resp. názor k nasledovným udalostiam v rámci pracovno-právneho vzťahu: v štátnej príspevkovej organizácií, ktorá sa riadi pri odmeňovaní za prácu zákonom č. 553/2003 Z. z. „ Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k ...

Pridané dňa: 11.08.22

Zobraziť odpoveď

Vysporiadanie neprededeného pozemku za účelom jeho zámeny za obecný pozemok

Dobrý deň, chcela by som sa informovať na pozemok v centre obce s celkovou výmerou 240 m2. Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie (na pozemku sa nachádza miniparčík, záhon s ružami, do budúcna sa tu neplánuje iný zámer), parcela registra C, pozemok má dvoch vlastníkov, kde každý vlastník má ½ pozemku. V centre obce má väčšinu pozemkov vo vlastníctve ...

Pridané dňa: 19.07.22

Zobraziť odpoveď

Právo na vrátenie poskytnutého peňažného plnenia (daru/pôžičky) a jeho premlčanie

Dobrý deň, moja zosnulá mama zaplatila jednej osobe prevodom zo svojho účtu modulový dom v hodnote 50 tisíc eur. Viem, že tieto peniaze jej nikdy nevrátila. Disponujem prevodnými príkazmi v papierovej forme. Existuje možnosť, aby som si tieto peniaze od nej nárokoval späť? Mama zomrela v r. 2019. Ďakujem, Varga

Pridané dňa: 21.01.22

Zobraziť odpoveď

Zmena spôsobu využitia poľnohospodárskych pozemkov v súkromnom vlastníctve, vyhodnotenie správnosti postupu pri podávaní pripomienok k návrhu územného plánu mesta

Dobrý deň, podala som mestu Nová Baňa nasledovný podnet na zahrnutie pozemkov v mojom vlastníctve a vlastníctve mojich príbuzných- sme 4 spoluvlastníci. Následne som bola pozvaná na prerokovanie. Nakoľko som osobou ZŤP- na invalidnom vozíčku, splnomocnila som účasťou na prerokovaní manžela. Ten sa prerokovania zúčastnil, ale pani spracovateľka- odborne ...

Pridané dňa: 30.07.21

Zobraziť odpoveď

Môže investor zmeniť územný plán mesta?

Dobrý deň, Chcel by som sa poradiť, ako postupovať v prípade ak bývame na novej IBV, kde okrem 60 pozemkov určené pre rodinné domy, je parcela, ktorá je podľa platného územného plánu určená pre obciasnku vybavenosť, max. 3 podlažia a nejaké percento zastavanosti. Majiteľ ...

Pridané dňa: 01.03.21

Zobraziť odpoveď

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje