Právo na užívanie cesty v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb

Dobrý deň, som majiteľom pozemku v záhradkárskej oblasti. Na cestách pozemku máme odkupeny podiel. Cesta je zaznačená na katastrálnej mape,ako spevnená cesta. Majiteľka susedného pozemku si neželá,aby sme chodili na pozemok autom, nejazdime pred jej pozemkom, len si nadchádzame na ...

Pridané dňa: 28.03.24

Zobraziť odpoveď

Zákonné predkupné právo podielového spoluvlastníka pozemku

Vec: Predkupné právo „neznámeho“ vlastníka (vlastník uvedený na liste vlastníctva už nežije) Chcel by som odkúpiť pozemok, ornú pôdu. Ma dvoch vlastníkov v 1/4 a 3/4. Vlastník 1/4 nemá na seba prededenú časť pozemku a neplánuje dodatočne ...

Pridané dňa: 10.01.24

Zobraziť odpoveď

Reštitúcia majetku po presídlených predkoch

Dobrý deň. Som občianka SR. Starý otec s rodinou v marci r. 1947 sa presťahovali do ZSSR spolu s inými občanmi Československa za podmienok jednorazového aktu štátu ako pri Dohode medzi vládou Československa a vládou ZSSR o vzájomnom presidleni občanov z 10.7.1946, nakoľko bol rusinskej ...

Pridané dňa: 08.12.23

Zobraziť odpoveď

Trestný čin úverového podvodu a sprenevery v intenciách malého konurzu

Dobrý deň. Som skoro 6 rokov po bankrote, a som živnostník. Oslovila som jednu spoločnosť o úver, chcela som 1000€, v tejto spoločnosti som mala už úver predtým, ktorý prešiel bankrotom, ony má však stále evidujú, ok, napísali, že mi poskytnú úver až vtedy, ...

Pridané dňa: 04.08.23

Zobraziť odpoveď

Nájom pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

Sme klasické poľ. družstvo, ktoré obhospodaruje pôdu pri prevádzkovaní podniku od roku založenia a po transformácii. podľa našich vedomosti obhospodarovanie pôdy bolo zo zákona a od roku 1992 podpisujeme nájomné zmluvy s vlastníkmi pôdy. jedná sa o ...

Pridané dňa: 20.07.23

Zobraziť odpoveď
Predcházajúca strana 1 z 99

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje