Oprávnenie poslanca mestského zastupiteľstva poberať odmenu a iné finančné plnenie za výkon funkcie konateľa

Dobrý deň V zmysle ust. § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. je funkcia poslanca nezlučiteľná, okrem iného, s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol poslanec zvolený, poslanec ale môže ...

Pridané dňa: 26.02.20

Zobraziť odpoveď

Má nástupca exekútora právo na odmenu pôvodného exekútora?

Aké nároky si môže uplatniť nástupný exekútor voči povinnému ? Poslal som námietky voči vyúčtovaniu exekúcie, moja otázka znie : je alebo nieje povinný odpovedať exekútor na námietky povinného voči vyúčtovaniu exekúcie ? Ako postupovať v ...

Pridané dňa: 27.11.19

Zobraziť odpoveď

Porušenie predkupného práva spoluvlastníka

Dobrý deň, som 3/4 vlastník viacerých pozemkov, na ktorých bolo porušené moje predkupné právo ako spoluvlastníka pozemku. Jedná sa o ornú pôdu a trvalé trávnaté porasty. Napadli sme žalobou zmluvu ako neplatnú, ale kým došlo k ...

Pridané dňa: 26.09.19

Zobraziť odpoveď

Obmedzenie vlastníckeho práva k nevysporiadaným pozemkom

Dobrý deň chvem sa spýtať kupujem areál kde sú rôzne budovy inžinierske siete oplotenie cesty ,ale pozemok pod budovami nie je vysporiadaní ,chcem vedieť či musím povoliť vstup majiteľom na tieto pozemky dakujem

Pridané dňa: 04.09.19

Zobraziť odpoveď

Premlčanie poistného a odpísanie premlčanej pohľadávky na poistnom Sociálnou poisťovňou

Dobrý deň. Skúsim čo najstručnejšie popísať problém: Dna 18. 1. 2014 Sociálna poisťovňa (ďalej len SP) vydala rozhodnutie, ktorým mi (ako SZČO) predpísala poistné (1065, 22 EUR) za obdobie január 1995 - január 1996. V zákonnej lehote som podal námietku voči povinnosti ...

Pridané dňa: 12.06.19

Zobraziť odpoveď
Predcházajúca strana 1 z 94

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje