Podmienky používania obsahu zverejneného na webovej službe ADVOKATnaWEBE.sk

Užívateľ, t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa oboznamuje s obsahom webovej šlužby ADVOKATnaWEBE.sk, je oprávnený prezerať a preberať materiály z webového rozhrania ADVOKATnaWEBE.sk iba na osobné účely a na nekomerčné používanie za podmienky, že budú uvedené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiáloch.

Užívateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, vykonávať, rozširovať alebo inak používať materiály tu sprístupnené na verejné alebo komerčné účely. Používanie materiálov publikovaných na webovom rozhraní ADVOKATnaWEBE.sk na iných webových lokalitách alebo iných masmédiách je bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom (t.j. Steiner & Associates s.r.o.) zakázané.  Materiály na webovom rozhraní ADVOKATnaWEBE.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie týchto materiálov je porušením autorského práva, ktoré má za dôsledok občianskoprávnu ako aj trestnoprávnu zodpovednosť.   

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje