Pracovné podmienky žien starajúcich sa o deti

Otázka:

Dobry den,

chcela by som sa informovat o nasledujucom: posledna tretia dcera sa mi narodila 4.8.2008.Teda 4.8.2011 kedy dovrsi vek presne tri roky, mam povazovat aj za termin nastupu do zamestnania?Alebo sa mam informovat na nejakom urade, zrejme socialnej poistovni alebo UPSVaR? Po skonceni rodicovskej dovolenky by som si rada totiz nasla zamestnanie na polovicny pracovny uvazok (tzv.4 hodiny) kedze mam tri deti (este 9 a 12 rocne).Som rozvedena, zijem v spolocnej domacnosti s druhom , s ktorym mam posledne najmensie dieta. Kedze nie sme manzelia , teda starostlivost o deti je v mojich rukach , mam pri nastupe do zamestnania narok na nejake ulavy,resp.zvyhodnenia co sa tyka napr.prace nadcas, celkoveho zaradenia alebo naroku na dovolenku, OCR atd..Zaujimalo by ma to aby som vedela akym smerom sa v hladani prace po skonceni RD uberat.Pred nastupom na MD som pracovala v sukromnej firme, kde sa az tak velmi teraz nedari, tak pochybujem o znovuprijati po skonceni RD a taktiez by som chcela pracu len na 1/2 uvazok, co neviem ci by akceptovali.Dakujem za vsetky podnetne rady a informacie.

S pozdravom Eva

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne nástupu do zamestnania po rodičovskej dovolenke zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podľa § 166 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) „na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateš povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však vždy najmenej na jeden mesiac.“

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ide o dieťa s priaznivým zdravotným stavom, máte nárok na rodičovskú dovolenku do troch rokov veku dieťaťa. Z uvedeného nevyplýva, že v deň nasledujúci po dovŕšení tretieho roku veku dieťaťa ste povinná nastúpiť do zamestnania. Nepovažujte preto tento dátum automaticky za dátum nástupu do zamestnania. Svoj záujem o návrat do zamestnania môžete zamestnávateľovi oznámiť aj skôr, alebo naopak, ani po uplynutí tejto doby nemusíte späť do zamestnania nastúpiť. Zamestnávateľ však nie je povinný držať Vám pracovné miesto dlhšie ako po túto dobu.

Pokiaľ ide o pracovné podmienky žien starajúcich sa o deti, tu právna úprava zvýhodňuje predovšetkým dojčiace matky a matky do konca deviateho mesiaca.

Pre matky starších detí sú aplikovateľné predovšetkým ustanovenia ZP o úprave pracovného času. Podľa § 164 ods. 1 ZP „zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.“ Podľa odseku 2 toho istého ustanovenia „ak požiada tehotná žena a žena alebo muž starajúci sa o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný jej žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.“ Prevádzkovými dôvodmi je potrebné rozumieť skutočnosti, ktoré sa týkajú technickej, organizačnej a ekonomickej činnosti zamestnávateľa, ktoré by boli ohrozené, ak by sa malo vyhovieť žiadosti zamestnanca. 

Na primeranú úpravu pracovného času v zásade teda ako matka dieťaťa maldšieho ako 15 rokov máte nárok.

Pokiaľ ide o osobitnú úpravu práce nadčas, podľa § 164 ods. 3 ZP „tehotná žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť.“

Uvedené sa však týka matky dieťaťa staršieho ako tri roky len za predpokladu, že by bola osamelou ženou. V zmysle § 40 ods. 1 ZP za osamelého zamestnanca sa považuje zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, rozvedený alebo ovdovený.

Keďže však uvádzate, že žijete s otcom svojho dieťaťa, uvedenú charakteristiku nespĺňate.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

03.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje