Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

Otázka:

Dobrý deň, ja sa veľmi ospravdlňujem za obšírnosť mojej otázky ale chcem aby ste pochopili presne ako sa veci majú. Ako študentka som začala v roku 2009 na dohodu roznášať letáky pre živnostníka, vtedy som mu aj podpísala žiadosť o uplatňovanie nezdaniteľnej časti na daňovníka. Popri tom ako som u neho pracovala som v mesiacoch júl a august 2010 pracovala aj ako brigádnička v obchode u inej živnostníčky a keďže som pri nej mala vyšší príjem (110€ mesačne) ako pri roznášaní letákov (70€ mesačne)rozhodla som sa uplatniť si u nej nezdaniteľnú časť na daňovníka. Môj prvý zamestnávateľ však povedal, že on to nemôže len tak zrušiť a neuplatňovať mi u neho aj keď som mu od toho roku 2009 už nič nepodpisovala a tak sa so mnou dohodol, že za mesiace júl a august mi dá ako mzdu 0 € aby nevznikli problémy a mzdu za tie dva mesiace mi priráta k iným mesiacom (už viem, že sa to nemá). V októbri 2010 však ukončil svoju činnosť a posledná výplata, ktorú mi vyplatil bola z mája 2010. Približne pred mesiacom sa mi ozvala účtovníčka z obchodu, kde som cez leto pracovala, dala mi potvrdenie o príjmoch FO a tlačivo na žiadosť, aby mi vypracovala daňové priznanie, no povedala, že potrebuje aj potvrdenie o príjmoch od môjho druhého zamestnávateľa. Po týždňovom čakaní som sa tohto potvrdenia dočkala, avšak zistila som, že uplatnil nezdaniteľnú časť na daňovníka na všetky mesiace od januára až po október. Ja teraz vôbec neviem, ako mám postupovať, keďže pani účtovníčke z obchodu v žiadnom prípade nechcem prirábať starosti a môj druhý zamestnávateľ zas tvrdí, že sa tam už nič nedá zmeniť lebo všetko už nahlásil do sociálnej poisťovne. Ja ale viem, že nemôžem mať uplatnenú nezdaniteľnú časť naraz u dvoch zamestnávateľov, no ja som mu nič od roku 2009 nepodpisovala a aj som sa s ním dohodla aby to bolo všetko ako má byť. A tak by som Vás chcela poprosiť o radu, ako mám tento môj problém riešiť tak, aby som ani jednému zamestnávateľovi neuškodila a ani nespôsobila starosti a ešte by som Vás chcela poprosiť o informáciu, aké následky môže mať neriešenie tohto stavu. Ďakujem veľmi pekne a prajem Vám pekný zvyšok dňa.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne uplatnenie nedzaniteľnej časti základu dane zaujímame nasledovné stanovisko:

Podľa § 36 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov") mal Váš prvý zamestnávateľ do 31.01.2010 povinnosť Vám dať podpísať Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2010. Ak ste sa v priebehu roka rozhodli, že si chcete nezdaniteľnú časť základu dane uplatňovať u iného zamestnávateľa, mali ste nato podľa vyššie uvedeného paragrafu právo. Konanie prvého zamestnávateľa nemalo oporu v Zákone o dani z príjmov.
Podľa spomínaného paragrafu môže mať zamestnanec podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba u jedného zamestnávateľa a preto bolo Vašou povinnosťou najneskôr v posledný deň v mesiaci, v ktorom nastala zmena, nahlásiť zmenu prvému zamestnávateľovi.

Keďže Vám v roku 2010 bola naposledy vyplatená mzda za mesiac máj, tak by malo byť v Potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (ďalej len "Potvrdenie") uvedené, že nezdaniteľná časť na daňovníka bola uplatnená iba za 5 mesiacov. Riešením tejto situácie by bolo, aby Vám Potvrdenie za rok 2010 upravili u prvého zamestnávateľa. Bolo by to optimálne z toho hľadiska, aby Potvrdenie bolo po formálnej stránke v poriadku. Pokiaľ by ste nenašli pochopenie u prvého zamestnávateľa, tak predložte Potvrdenie, ktoré už máte, svojmu druhému zamestnávateľovi, ktorého ste požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmu. 

Výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2010 bude v ročnom zúčtovaní uvedená v správnej výške, preto Vám žiadne komplikácie a ani sankcie z nesprávne vyplneného Potvrdenia nehrozia.

S pozdravom,

 

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

28.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje