Striedavá osobná starostlivosť

Otázka:

mam otazku moj synovec sa rozvadza s manzelkou ktora opustila spolocnu domacnost s 1roc. synom do dnesneho dna byvali spolu v rod. dome mojho synovca a moj synovec si chce podat ziadost o spolocnu starostlivost.poculi sme ze sa to da uz aj u nas poziadat.
ako ma teraz postupovat.
Dakujem za kazdu odpoved

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom striedavej osobnej starostlivosti zaujímame nasledovné stanovisko:

Striedavá osobná starostlivosť bola do právneho poriadku Slovenskej republiky zakotvená novelou zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len „ZR“) s účinnosťou od 01.07.2010.

Pokiaľ prebieha konanie o rozvode, súd súčasne s rozhodnutím o rozvode manželstva je povinný upraviť aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (§ 24 ods. 1 ZR). Od 01.07.2010 je možné, aby v prípade ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, súd zveril dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa (§ 24 ods. 2 ZR).

"Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná" (§ 24 ods. 3 ZR).

To znamená, že ak obidvaja rodičia súhlasia s tým, aby dieťa bolo zverené do striedavej osobnej starostlivosti im obom, odporúčame písomne vypracovať dohodu o striedavej osobnej starostlivosti a predložiť ju súdu v rámci rozvodového konania na schválenie.

Pokiaľ záujem o striedavú osobnú starostlivosť prejavuje len jeden z rodičov, navrhujeme podať v rámci rozvodového konania návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti. Totiž aj v prípade, že je tento návrh len jednostranný (podaný jedným z rodičov), nie je to samo osebe dôvodom na vydanie zamietavého stanoviska zo strany súdu. Ten bude skúmať, či by takáto úprava výkonu rodičovských práv a povinností bola v záujme maloletého dieťaťa.

"Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi" (§ 24 ods. 4 ZR).

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

28.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje