Odstúpenie od poistnej zmluvy

Otázka:

dobry den jedna sa o investicne zivotne poistenie kde sa to rozdeluje na setriacu zlozku a pripoistenia ale ja mam len cisto sporenie a moja dcera aj pripoistenia avsak zaplatila som len prvu,druhu a tretu splatku a moja financna situacia mi nedovoli pokracovat v splatkach kedze ju nemam este rok tak som chcela vediet ci mozem odstupit od zmluvy do jedneho roka stym ze by mi sporiacu zlozku aspon vratili velmi pekne dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

k Vašej otázke súvisiacej so zánikom životného poistenia zaujímame nasledovné doplňujúce stanovisko:

Nakoľko, ako sme uviedli v predchádzajúcej odpovedi, nie je možné jednoznačne odpovedať na Vašu otázku bez detailného preštudovania poistnej zmluvy a poistných podmienok, poskytujeme Vám všeobecné informácie týkajúce sa zániku poistnej zmluvy:

Pokiaľ ide o odstúpenie od zmluvy, v zmysle § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "OZ") "od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené, alebo účastníkmi dohodnuté inak.""

Od každej zmluvy je možné odstúpiť, ak bola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok (§ 49 OZ).

Občianskym zákonníkom je stanovená možnosť odstúpenia konkrétne od poistnej zmluvy v § 802a OZ, podľa ktorého "v prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, najneskôr do tridsiatich  dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť." V tom prípade by Vám poistiteľ v zásade mal povinnosť vrátiť zaplatené poistné, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich dní (§ 803 ods. 2 OZ). S najväčšou pravdepodobnosťou však toto ustanovenie nebude možné použiť vo Vašom prípade, nakoľko píšete, že ste uhradili tri splátky poistného, ktoré vo väčšine prípadov, kedy ide o životné poistenie, bývajú mesačné, a teda od uzavretia poistnej zmluvy už uplynulo viac ako tridsať dní.

Zákonný dôvod pre odstúpenie od poistnej zmluvy teda pravdepodobne nie je. Ďalšie dôvody pre možnosť Vášho odstúpenia od zmluvy však môže obsahovať poistná zmluva, resp. všeobecné poistné podmienky, ktorých obsah však nepoznáme.

Dávame Vám do pozornosti aj § 801 ods. 2 OZ: "Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného." V zásade teda, ak v lehote splatnosti neuhradíte ďalšiu splátku poistného, poistiteľ Vám zašle upomienku, a ak ani potom nezaplatíte, poistenie zanikne. Avšak aj v tomto prípade je možná výnimka, keďže podľa § 804 OZ poistné podmienky pre poistenie osôb určia, v ktorých prípadoch poistenie pre neplatenie poistného nezanikne,. Poistné podmienky určia aj to, v ktorých prípadoch je poistiteľ povinný vyplatiť pri zániku poistenia odbytné (t.j. takzvané redukované poistné, kedy sa poistená osoba rozhodne poistenie zrušiť s tým, že jej bude vyplatená určitá nasporená čiastka.)

Všeobecne (s výnimkou vyššie citovaného prípadu odstúpenia od zmluvy podľa § 802a OZ) je stanovené, že "poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia." (§ 803 ods. 1 OZ).

Opätovne Vám však odporúčame, aby ste si preštudovali Vašu poistnú zmluvu a poistné podmienky, resp. sa obrátili priamo na pobočku poisťovne, s ktorou ste poistnú zmluvu uzavreli, kde Vám podajú informácie o tom, či je možné od zmluvy odstúpiť, a ak nie, akým spôsobom a za akých podmienok dôjde k zániku poistenia v prípade neuhradenia ďalších splátok poistného. Odporúčame Vám urobiť tak čím skôr a uzavrieť túto záležitosť, ak je Vaša finančná situácia taká, že uhrádzanie poistného z Vašej strany neprichádza do úvahy.

Obsah poistnej zmluvy a poistných podmienok môžete takisto konzultovať s advokátom, ktorý Vám bude schopný poskytnúť konkrétnejšie rady a vysvetlenia.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

26.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje