Trvanie pracovného pomeru počas výkonu funkcie starostu obce

Otázka:

Pred tým ako som sa stala starostkou obce bola som pracovníčkou tej istej obce na plný úväzok, v tomto volebnom období som neprešla mám právo na svoje predošlé zamestnanecké miesto? Aké mám ešte práva?

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne trvania pracovného pomeru počas výkonu funkcie starostu obce zaujímame nasledujúce stanovisko:

Funkcia starostu obce je v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení verejnou funkciou. Podľa § 136 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení „zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie. Náhrada mzdy od zamestnávateľa, u ktorého je v pracovnom pomere, mu nepatrí.“

V tomto prípade ide o tzv. prekážku v práci na strane zamestnanca, a to z dôvodu všeobecného záujmu, ktorá Vám dočasne bráni plniť si základnú povinnosť zamestnanca  - osobný výkon práce pre zamestnávateľa. Keďže z Vašej otázky vyplýva, že do funkcie starostu obce ste nastúpili z pracovného pomeru, po skončení výkonu tejto funkcie, t. j. po odpadnutí prekážky v práci, Váš pracovný pomer stále trvá. Výkon funkcie starostu obce nemal vplyv na trvanie Vášho pracovného pomeru a nespôsobil jeho zánik. Ukončenie pracovného pomeru je totiž možné len z dôvodov taxatívne vymedzených v Zákonníku práce. Nástupom do výkonu verejnej funkcie pracovný pomer nezaniká.

Pokiaľ ide o ďalšie Vaše práva, nakoľko ide o otázku veľmi všeobecného charakteru, odkazujeme Vás na Zákonník práce, ktorý stanovuje ako práva, tak aj povinnosti zamestnanca v pracovnom pomere.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

23.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

7

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje