Výkon práce pre iného zamestnávateľa počas rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobry den, t.c. som na rodicovskej dovolenke a zaujimalo by ma, ci mozem postupovat nasledovne. Na rodicovsku dovolenku som nastupila z pracovneho pomeru. V máji 2012 bude mať dcérka 3 roky, teda vtedy by som sa mala vrátiť do zamestnania. Dcérku však bude chodiť od septembra do škôlky a ja som si tiež od septembra našla prácu na dohodu u iného zamestnávateľa, ktorý nie je totožný s tým prvým a nemajú rovnaký predmet podnikania. Viem, že nárok na rodičovský príspevok mi zostane, zaujímalo by ma ale, či môžem takto pracovať, a či sa môj pôvodný zamestnávateľ teoreticky môže dožadovať môjho nástupu do zamestnania, ak sa dozvie, že vykonávam pracovnú činnosť inde. Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň, na základe Vašej otázky ohľadom výkonu práce počas rodičovskej dovolenky zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podľa § 166 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení „Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do šiestich rokov veku dieťaťa. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však vždy najmenej na jeden mesiac.“

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť Vám rodičovskú dovolenku v takom rozsahu, v akom žiadate. Počas tohto obdobia je povinný rešpektovať, že pre neho nebudete vykonávať prácu napriek tomu, že Váš pracovný pomer stále trvá. Doba, po ktorú budete na rodičovskej dovolenke, je na Vašom vlastnom uvážení a je limitovaná len zákonom stanoveným limitom do troch, resp. šiestich rokov veku dieťaťa.

Počas rodičovskej dovolenky máte možnosť pracovať a zároveň poberať rodičovský príspevok, ako to vyplýva z ustanovení zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Tento, ale ani nijaký iný právny predpis nestanovuje, že ak počas obdobia rodičovskej dovolenky uzavriete niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, môžete tak urobiť jedine s Vašim súčasným zamestnávateľom, ktorý Vám momentálne poskytuje rodičovskú dovolenku. Nijakým všeobecne záväzným právnym predpisom nie je zakázané, aby ste vykonávali na základe dohody počas rodičovskej dovolenky prácu pre iného zamestnávateľa.

V tomto prípade je teda podľa nášho názoru potrebné vychádzať z ústavnoprávneho princípu „čo nie je zakázané, je dovolené“, ktorý je vyjadrený v čl. 2 ods. 3 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení, podľa ktorého „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

23.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje