Dĺžka premlčacej doby, ak bolo právo priznané právoplatným rozsudkom

Otázka:

dobry den chcela by som sa opytat 27.2.2004 som bral televizor na splatky v roku 2007 bol vydany rozsudok ktory do dnesneho dna som nemala z coho uhradit a taktiez ze to mam zaplatit do 3 dni od pravoplatnosti nieje takyto dlh uz premlcany dakujem vopred

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom dĺžky premlčacej doby zaujímame nasledujúce stanovisko:

Neuvádzate, že by ste sa voči predmetnému rozsudku odvolali, teda predpokladáme, že rozsudok nadobudol v roku 2007 právoplatnosť a vykonateľnosť. Odporúčame Vám nechať si vyznačiť na písomnom vyhotovení rozsudku tzv. doložku vykonateľnosti, a to osobne priamo na súde, ktorý daný rozsudok vydal. Z doložky vyplynie konkrétny dátum, kedy rozsudok nadobudol vykonateľnosť, čo je práve ten moment, ktorý je vo Vašom prípade rozhodujúci pre plynutie premlčacej lehoty. Vykonateľnosť rozsudku nastáva po uplynutí doby, ktorá je v ňom určená na splnenie povinnosti – v tomto prípade 3 dni po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku.

Čiže ak napríklad rozsudok nadobudol právoplatnosť 01.05.2007, 3-dňová lehota na splnenie povinnosti začala plynúť 02.05.2007 (deň rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty sa do lehoty nezapočítava, prvým dňom lehoty je až nasledujúci deň) a uplynula 04.05.2007. 05.05.2007 teda nastala vykonateľnosť rozsudku.

Podľa § 110 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky poriadok v platnom znení (ďalej len „OZ“) „Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť.

V tomto prípade teda neplatí všeobecná trojročná premlčacia lehota, ale dlhšia, desaťročná, a to práve preto, že právo bolo priznané právoplatným rozhodnutím súdu.

Aplikujúc citované ustanovenie na vyššie uvedený príklad, premlčacia lehota uplynie 05.05.2017.

To znamená, že vo Vašom prípade ešte premlčanie nenastalo, keďže nastane až v roku 2017. Kedy konkrétne závisí od dátumu právoplatnosti a vykonateľnosti rozsudku.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

22.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje