Vydržanie pozemku vneseného do družstva

Otázka:

Dobry vecer,

je mozne, ze ked moj pradedo držal polia ( boli mu odovzdané v poz. reforme cit.:,do držby, úžitku a vlastníctva), potom ich vniesol do družstva, že by ich mohol vydržať? pred vnesením ich obhospodaroval asi 7 rokov a potom uz boli v JRD. Nikto mu to po páde komunizmu nevrátil do úžitku. Je to už premlčané aj pre dedičov? Ďakujem poz. ide len o vydržanie, lebo inú listinu nemal. bolo to dané do držby v roku 1946. Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

nakoľko z Vašej otázky nevyplývajú všetky informácie, ktoré sú potrebné na vypracovanie jednoznačnej odpovede na Vašu otázku, predkladáme Vám nasledovné stanovisko:

V prvom rade je potrebné zistiť, či Váš pradedo bol vlastníkom pozemku alebo iba jeho držiteľom. Uvedenú skutočnosť je možné zistiť na základe dokumentov uložených v Pozemkovej knihe. Pozemková kniha slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach, ktoré nie sú evidované v digitálnej podobe v informačnom systéme katastra nehnuteľností.

Zápisy do Pozemkovej knihy boli do roku 1950 povinné. Nakoľko píšete, že Váš pradedo nadobudol pozemok v roku 1946, bolo by potrebné vytiahnuť z Pozemkovej knihy pozemkovo-knižnú vložku týkajúcu sa pozemku Vášho pradeda a zistiť o ňom všetky informácie. Všetky dokumenty a informácie, ktoré sú v Pozemkovej knihe uložené, môžu mať podstatný vplyv na určenie vzťahu k tomuto pozemku.

1. Ak sa na základe dokumentov v Pozemkovej knihe zistí, že Váš pradedo mal pozemok iba v držbe, tak pozemok nie je možné vydržať. Vydržať možno len pozemok, ktorý nadobudla osoba v domnienke, že sa stáva jeho vlastníkom, teda osoba bola dobromyseľná v tom, že vec ktorú užíva, je jej vlastníctvom.

Osoba, ktorá nadobudne pozemok iba do držby, odvodzuje svoje právo užívať pozemok od vlastníka pozemku, ktorému vlastnícke právo ostáva zachované.

2. Ak sa zistí, že Váš pradedo mal pozemok vo vlastníctve a odovzdal ho do vlastníctva družstva podľa zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve v znení zákona č. 111/1984 Zb. v znení neskorších predpisov, bolo potrebné, aby oprávnená osoba, ktorou ste za splnenia zákonom stanovených podmienok aj Vy, uplatnila právo na navrátenie vlastníctva k pozemku do 31.12.2004. Neuplatnením práva v uvedenej lehote právo oprávnenej osoby na navrátenie pozemku do vlastníctva zaniklo.

3. Ak sa zistí, že Váš pradedo mal pozemok vo vlastníctve a neodovzdal ho do vlastníctva družstva podľa bodu 2., tak je potrebné zistiť, kto je vedený ako vlastník pozemku v súčasnosti. Následne môžete uplatniť svoje právo na súde žalobou o určenie vlastníckeho práva k pozemku.

Pre bližšie informácie a analýzu Vášho problému sa prosím obráťte na advokátsku kanceláriu v mieste Vášho bydliska.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

21.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje