Mám nedostatočný príjem, ako sa môžem brániť proti exekúcii?

Otázka:

Dobry den,mam na vas takuto otazku: mam viac uverov, pracujem v SBS na dobu neurčitu v roku 2009 som zarobil sumu 700eur vtedy som stihal platit všetky požičky v roku 2010 sa mi tento prijem znižil na 370eur od oktobra 2010 som nedokazal všetko splacat: z tej čiastky vyplatim hypotekarny uver 240eur uver 100eur a flexi kartu 33eur na stravu mi zostava niekedy,len 10eur. Od oktobra 2010 neplatim dvom splátkovým spoločnostiam za platobne karty hrozi mi v najblišich dňoch exekucia. Moja manželka je nezamestnana,z uradu nepobera nič. Ako mam postupovat v tomto pripade? Spoločnostiam som napisal list v akej finačnej tiesni som,a že som ochotny im nadalej platit ak sa moja situacia zmeni,poradte mi čo mam dalej robit? Dakujem za odpoved

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom možností postupu v prípade neschopnosti splácania viacerých úverov zaujímame nasledujúce stanovisko:

Uviedli ste, že so splátkovými spoločnosťami, voči ktorým máte neuhradené záväzky, ste sa kontaktovali a vysvetlili ste im svoju finančnú tieseň. Odporúčame Vám pokúsiť sa s týmito splátkovými spoločnosťami písomne dohodnúť na splátkovom kalendári, ktorý by ste boli schopný dodržať a postupne uhrádzať svoje splatné záväzky.

Neuviedli ste presne, v akom štádiu je exekučné konanie vedené voči Vám. Exekučnému konaniu musí predchádzať vydanie tzv. exekučného titulu, t. j. podkladu, na základe ktorého je možné exekúciu vykonať. V zmysle § 41 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v platnom znení exekučným titulom je napríklad súdne rozhodnutie, v ktorom by Vám bola uložená povinnosť plniť, prípadne rozhodcovské rozhodnutie, alebo rozhodnutie iného štátneho orgánu. Takéto rozhodnutie musí byť právoplatné a vykonateľné. Ak takéto rozhodnutie bolo voči Vám vydané, je právoplatné a vykonateľné, oprávnený (t. j. osoba, ktorej dlhujete), môže podať návrh na vykonanie exekúcie voči Vám.

Ak sa už nachádzate v tomto štádiu, máte možnosť podať návrh na odklad exekúcie podľa § 56 EP: „Na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie zvlášť poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou.“

Vo Vašom prípade by zrejme skutočnosťou, dočasne spôsobujúcou zhoršenú sociálnu situáciu, mohlo byť zníženie Vášho príjmu, ak k nemu došlo bez Vášho zavinenia. O oprávnenosti tohto dôvodu by však samozrejme musel rozhodnúť súd.

V zmysle súdnej judikatúry by malo uznesenie o povolení odkladu exekúcie obsahovať dobu, na ktorú je odklad povolený a následne, potom, čo dôvody na odklad exekúcie pominú, by mal súd vydať uznesenie, ktorým rozhodne o zrušení odkladu exekúcie (pozri uvedenú judikatúru).

Všeobecne je zastávaný názor, že exekučný súd môže aj po právoplatnosti uznesenia o povolení odkladu exekúcie nariadiť, aby sa v exekúcii pokračovalo, hoci neuplynula lehota v ňom určená. Dôvodom na pokračovanie v exekúcii môže byť napríklad to, že už nie sú (alebo vôbec neboli) splnené podmienky na povolenie odkladu. Exekučný súd tiež môže predĺžiť lehotu uvedenú v uznesení o povolení odkladu exekúcie.

Okrem toho súd exekúciu zastaví, na návrh, ale aj bez návrhu, aj vtedy, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie (§ 57 ods. 1 písm. h) EP). Tu by sa však vychádzalo nie len z výšky Vášho príjmu, ale celkovej hodnoty Vášho majetku, ktorá môže spočívať vo vlastníctve nehnuteľnosti, prípadne hnuteľných vecí a pod. Exekútor totiž môže exekúciu vykonať aj iným spôsobom ako len zrážkami zo mzdy.

Pripomíname, že v prípade, ak by exekúcia voči Vám bola vykonávaná zrážkami z Vášho príjmu, exekútor nie je oprávnený siahnuť na celý Váš príjem a musí Vám aj po vykonaní zrážok zostať tzv. základná suma. Bližšie vysvetlenie možného rozsahu zrážok z Vášho príjmu nájdete tu:

http://www.e-pravo.sk/questions/view/54/rozsah-zrazok-zo-mzdy-v-pripade-exekucie.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

09.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje