Úprava výkonu rodičovských práv a povinností rodičov dieťaťa, ktorý spolu nežijú

Otázka:

S priatelom mame 4rocneho syna,ja som sa so synom odstahovala so spolocnej domacnosti.O zverejnenie dietata do mojej opateri prave prebieha sud. Chcem sa spytat,ako mam postupovat,ked otec dieta zoberie zo skolky a ani mi to neoznami. Potom s nim ide do svojej domacnosti a vrati ho az po tyzdni,lebo on ziada striedavu starostlivost,ktora sice nie je schvalena,lenze on to tak chce a aj to tak prevadzkuje.Ako mam postupovat v tomto pripade? Ma otec pravo si ho vziat bez mojho vedomia alebo suhlasu? Lebo ja nesuhlasim so striedavou opaterou a ani nechcem,aby bol s nim kazdy druhy tyzden.AKO DALEJ?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne postupu otca Vášho dieťaťa Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“), majú rodičovské práva a povinnosti obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Právo styku prináleží aj rodičovi, ktorý nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom, ale ktorý má aj napriek tomuto odlúčeniu rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu a  záujem podieľať sa na výchove svojho dieťaťa.

V zmysle § 36 zákona o rodine rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, sa môžu kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.

V zmysle Vami uvedených skutočností, o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti už bol podaný návrh, o ktorom rozhodne súd. Vo veciach starostlivosti o maloletých sú súdy povinné prihliadnuť na záujmy maloletého, ktorým sa pri rozhodovaní o výchove vždy riadia.  V prípade, že stav, ktorý opisujete nie je v záujme Vášho syna, resp. je táto nestabilita rodinného zázemia preňho nepriaznivá, odporúčame do času, kým súd rozhodne o podanom návrhu, podať návrh na predbežné opatrenie, ktorým súd môže nariadiť aby bolo dieťa odovzdané do starostlivosti jedného z rodičov.

V zmysle § 76 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len OSP), predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho označí súd. V zmysle § 75 OSP má návrh obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej. Návrh musí ďalej obsahovať aj označenie fyzickej osoby, ktorej má byť maloleté dieťa zverené do starostlivosti. Súd o podanom návrhu rozhodne najneskôr do siedmich dní od doručenia návrhu.

Vo veci bližších informácií k ďalším krokom Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta alebo na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne kurately v mieste Vášho bydliska, kde Vám kompetentné osoby poskytnú ďalšie odborné poradenstvo a pomoc. 

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

24.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje