Možnosť podať odvolanie len niektorými členmi procesného spoločenstva

Otázka:

Dobry den,

chcela by som sa spytat otazku, tykajucu sa plnomocenstva advokata. Sme 4 surodenci. Pred 1,5 rokom sme podali na sud zalobu o urcenie vlastnickeho prava.
V sucasnosti sme v stave, kedy nam prislo rozhodnutie zo sudu voci ktoremu sa mozeme odvolat a pokracovat v konani na Krajskom sude. Ja a moja sestra
nesuhlasime uz v pokracovani procesu a chceme odvolat plnomocenstvo advokata, nakolko nie sme spokojni s jeho pracou. Moja otazka je: mozu nasi dvaja surodenci pokracovat v konani na Krajskom sude napriek tomu, ze my dve stiahneme plnomocenstvo na zastupovanie advokatom?

Vopred dakujem za odpoved.

Zostavam s pozdravom

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom odvolania plnomocenstva advokáta a možnosti Vašich súrodencov pokračovať v začatom súdnom konaní podávame nasledujúce stanovisko:

Tým, že ste žalobu o určenie vlastníckeho práva podali spoločne s Vašimi súrodencami vzniklo v súdnom konaní iniciovanom touto žalobou na strane žalobcu tzv. procesné spoločenstvo.

Právne postavenie procesného spoločenstva všeobecne je upravené v ustanovení § 91 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“):

㤠91

1)     Ak je navrhovateľov alebo odporcov v jednej veci niekoľko, koná každý z nich sám za seba.

2)     Ak však ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa rozsudok musí vzťahovať na všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane, platia úkony jedného z nich i pre ostatných. Na zmenu návrhu, na jeho späťvzatie, na uznanie a vzdanie sa nároku a na uzavretie zmieru je však potrebný súhlas všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane.“

V zmysle citovaného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, podľa súčasného právneho stavu sa rozlišujú dva druhy procesného spoločenstva s rôznymi právnymi účinkami:

  1. samostatné procesné spoločenstvo (§ 91 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku);
  2. nerozlučné procesné spoločenstvo (§ 91 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku);

Čo sa týka samostatného procesného spoločenstva, tak jeho charakteristickým znakom je, že je založené iba na procesnom základe a každý člen tohto spoločenstva vystupuje voči druhej strane súdneho konania samostatne. To inými slovami znamená, že akýkoľvek procesný úkon zrealizovaný členom tohto procesného spoločenstva má účinky vzťahujúce sa výlučne k tomuto členovi a jeho právnemu postaveniu.

Naopak v prípade nerozlučného procesného spoločenstva, vzťah medzi členmi tohto spoločenstva je postavený na určitom hmotnoprávnom vzťahu, ktorý medzi týmito členmi existuje, a to bez ohľadu na vôľu jednotlivých členov spoločenstva. V tomto prípade platí pravidlo, že procesný úkon jedného člena nerozlučného procesného spoločenstva zaväzuje všetkých členov tohto spoločenstva, s výnimkou úkonov, ktoré sú výslovne uvedené v citovanom ustanovení § 91 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Čo sa konkrétne týka Vášho prípadu, tak z informácii, ktoré ste nám poskytli nie je možné zistiť, či v tomto prípade ide o samostatné procesné spoločenstvo alebo nerozlučné procesné spoločenstvo. Posúdenie tejto otázky závisí od konkrétnych okolností prípadu.

V prípade, ak medzi Vami a Vašimi súrodencami bolo založené samostatné procesné spoločenstvo, tak odvolanie plnomocenstva z Vašej strany a zo strany Vašej sestry bude mať ten následok, že advokát môže podať odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu, ale len v mene zostávajúcich súrodencov, ktorí plnomocenstvo neodvolali a s účinkami len pre týchto zostávajúcich súrodencov. To inými slovami znamená, že Vy a Vaša sestra už v odvolacom konaní nebudete účastníkmi konania.

V prípade, ak procesné spoločenstvo má charakter nerozlučného procesného spoločenstva, tak odvolanie plnomocenstva z Vašej strany a zo strany Vašej sestry bude mať ten následok, že zostávajúci súrodenci rovnako odvolanie podať môžu a toto odvolanie bude mať účinky pre všetkých členov procesného spoločenstva, teda aj pre Vás a Vašu sestru. V tejto súvislosti je však potrebné poukázať, že v konaní pred odvolacím súdom budete Vy a Vaša sestra naďalej účastníkom konania, ale už nebudete zastúpení týmto advokátom.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

13.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje