Delegovaný zástupca zriaďovateľa v Rade školy, kde zriaďovateľom školy je obec

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či členom Rady školy za zriaďovateľa /zriaďovateľom je obec/ môže byť radový občan obce. Tento občan nie je ani poslancom obecného zastupiteľstva, ani pracovníkom obecného úradu. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ohľadom Vašej otázky týkajúcej sa delegovaného zástupcu v Rade školy, kde zriaďovateľom školy je obec, podávame nasledujúce stanovisko:

V zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú:

  • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, a
  • jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, a
  • štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a
  • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (teda obce).

Z § 25 ods. 11 zákona vyplýva, že členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

Z platných právnych predpisov nevyplývajú žiadne predpoklady, ktoré musí osoba ako delegovaný člen Rady školy za zriaďovateľa spĺňať. Osoba, ktorú obec ako zriaďovateľ školy deleguje za svojho zástupcu v Rade školy, nemusí byť zamestnancom obce ani poslancom obecného zastupiteľstva. Zástupcovia zriaďovateľa však nie sú volení zástupcovia, teda voliči ich nevolia vo voľbách ako je to v prípade zástupcov uvedených v prvých troch bodoch, ale sú delegovaní zriaďovateľom, teda obcou.

Na druhej strane je však potrebné zdôrazniť, že zástupcov do Rady školy navrhuje a následne deleguje obec a zo záverov aplikačnej praxe vyplýva, že delegovanými zástupcami v Rade školy za zriaďovateľa sú spravidla poslanci obecného zastupiteľstva.   

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

15.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

6

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje