Postup v prípade viacerých exekúcií vedených voči jednému povinnému (dlžníkovi)

Otázka:

Dobry den
Potrebovala by som radu.
Byvam v podnajme a platim 350e. Mam dve exekucie, za dobravu a qatro. Zacala som momentalne zarabat 500e brutto, chcela by som zacat splacat, aj som sa stretla s exekutorom,dohodli sme sa na ciastke, kt. mu budem splacat. On mi vsak povedal, ze mam moze najst aj dalsi exekutor a strhnut mi ciastku z vyplaty, ako mam postupovat, nemam nasporene ziadne rezervy a bojim sa ze nebudem mat na najom. Vopred dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom ďalšieho postupu pri viacerých exekúciách vedených voči Vašej osobe podávame nasledujúce stanovisko:

Pre posúdenie vašej situácie je dôležité, či Vám aj v prípade tohto druhého záväzku (záväzku, ohľadom ktorého ste neuzatvorili dohodu o postupnom splácaní so súdnym exekútorom) bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie.

V prípade, ak Vám upovedomenie o začatí exekúcie ešte doručené nebolo, tak odporúčame, aby ste sa čo najskôr obrátili na veriteľa so žiadosťou, aby nepodával návrh na vykonanie exekúcie a zároveň odporúčame, aby ste sa pokúsili dohodnúť s týmto veriteľom pre Vás prijateľný splátkový kalendár. V prípade, ak veriteľ už návrh na vykonanie exekúcie podal a Vám ešte nebolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, tak ešte stále je tu možnosť, že veriteľ svoj návrh na začatie exekúcie vezme späť, ak dôjde k uzatvoreniu dohody o urovnaní tohto záväzku, ktorá bude prijateľná pre obe zainteresované strany.

Ak Vám však už upovedomenie o začatí exekúcie v tomto druhom prípade bolo doručené, tak odporúčame, aby ste sa v tejto veci obrátili priamo na súdneho exekútora, ktorý predmetné exekučné konanie vedie (jeho meno, adresa jeho sídla a kontaktné údaje musia byť povinne uvedené na každej písomnosti, ktorú Vám pošle). V zmysle ustanovenia § 56 ods. 9 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov „exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.“ V súlade s citovaným ustanovením máte možnosť navrhnúť súdnemu exekútorovi uzatvorenie písomnej dohody o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. S uzatvorením tejto dohody však musí súhlasiť oprávnený (veriteľ).

Okrem uvedeného postupu Exekučný poriadok ešte pripúšťa aj tzv. odklad exekúcie, ale to iba v prípade, ak sú splnené podmienky uvedené v ustanovení § 56 ods. 1 Exekučného poriadku. Podľa tohto ustanovenia „na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený“. V tomto prípade je potrebné návrh spolu s odôvodnením skutočností rozhodujúcich pre posúdenie splnenia podmienok uvedených v citovanom ustanovení § 56 ods. 1 Exekučného poriadku podať súdnemu exekútorovi v písomnej forme a súdny exekútor tento návrh následne postúpi na rozhodnutie príslušnému súdu, resp. Vás poučí o ďalšom postupe.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

10.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje