Nárok na dávku v nezamestnanosti

Otázka:

Dobry den,

chcela by som Vas poprosit o radu v dvoch pripadoch skoncenia zamestnania a poberania davky v nezamestnanosti.v oboch pripadoch /otec i dcera/ide o zamestnanca s pracovnym pomerom na dobu neurcitu.

1otazka- ak zamestnanec skonci pracovny pomer vo veku 57 rokov ku dnu 1.8.2014,do tohto dna bol riadne zamestnany takmer 40 rokov bez prestavky,nikdy nepoberal davku v nezamestnanosti ani nema ziadne dlhy v poistovni ci uz zdravotnej alebo socialnej,ale pred skoncenim pracovneho pomeru je 2 mesiace PN,tak
a/ ma narok na davku v nezamestnanosti riadne po dobu 6 mesiacov?
b/ vypocet jeho davky v nezamestnanosti ovplyvni doba PN k horsiemu ,alebo sa davka bude vypocitavat z mesiacov v ktorych bol v praci?


2-otazka- zamestnanec ,ktory je zamestnany v dobe 1.3.2010-1.8.2014 da vypoved dohodou,ale v mesiacoch 11/2013 a 5/2014 bol PN

a/vypocet jeho davky v nezamestnanosti ovplyvni doba PN k horsiemu ,alebo sa davka bude vypocitavat z mesiacov v ktorych bol v praci?


dakujem pekne za odpoved

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nároku na dávku v nezamestnanosti a vplyvu dočasnej pracovnej neschopnosti na výšku tejto dávky uvádzame nasledujúce stanovisko:

Podľa ustanovenia § 104 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“) „poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak tento zákon neustanovuje inak“.

Citované ustanovenie Zákona o sociálnom poistení teda pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti stanovuje nasledujúce podmienky:

1.  fyzická osoba musí byť riadne poistená v nezamestnanosti (fyzická osoba musí byť zamestnancom alebo SZČO, ktoré sú povinne poistené v nezamestnanosti, alebo táto fyzická osoba síce nie je zamestnancom alebo SZČO, avšak dobrovoľne si platí poistné na poistenie v nezamestnanosti);

2.  fyzická osoba musí byť zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenej príslušným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny;

3.  fyzická osoba bola v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie najmenej dva roky poistená v nezamestnanosti (táto fyzická osoba bola zamestnaná najmenej dva roky z posledných troch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

Žiadne iné podmienky pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti Zákon o sociálnom poistení nestanovuje. Teda, ak fyzická osoba splní všetky tri podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku tejto odpovede, tak má právo na poberanie dávky v nezamestnanosti.

V prípade, ak otec i dcéra budú zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, tak uvedené podmienky vzniku práva na poberanie dávok v nezamestnanosti u nich budú splnené a nárok na dávku v nezamestnanosti im vznikne (vzhľadom na Vami uvádzanú skutočnosť, že v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie boli zamestnaní a riadne platili odvody do Sociálnej poisťovne počas minimálne dvoch rokov).

V tejto súvislosti ešte poukazujeme na ustanovenie § 140 ods. 2 Zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého „zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti ani v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného, v období, počas ktorého sa vypláca rehabilitačné alebo rekvalifikačné, a v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku“. V zmysle tohto ustanovenia Zákona o sociálnom poistení dva mesiace dočasnej pracovnej neschopnosti v obidvoch Vašich prípadoch nemajú žiadny vplyv na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti (ani u otca a ani u dcéry).

Čo sa týka výšky dávky v nezamestnanosti, tak podľa ustanovenia § 108 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení „výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu“. Ďalej podľa ustanovenia § 108 ods. 2 Zákona o sociálnom poistení „denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu  vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti (...) dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140... .“

Na základe citovaných ustanovení Zákona o sociálnom poistení sa obdobia trvania dočasnej pracovnej neschopnosti nezapočítavajú do rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky dávky v nezamestnanosti. Z uvedeného teda vyplýva, že dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca nemá vplyv na výšku dávky v nezamestnanosti.    

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

16.05.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

45

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje