Ošetrenie zamestnanca ako prekážka v práci

Otázka:

dobrý deň,

som momentálne v TPP pomere u jednej spoločnosti.nakoľko som bola chorá, obrátila som sa na svojho všeobecného lekára, ktorý mi predpísal potrebné lieky, dal mi priepustku na celý deň. nakoľko mi ale z liekov bolo zle, bola som hneď na druhý deň u tohto doktora a žiadala o zmenu liečby. lekár mi opätovne dal priepustku (nakoľko tam bolo a vždy je veľa ľudí)- tak na celý deň. je niekde v zákone uvádzané, že zamestnanec nemôže navštíviť toho istého lekára (v tomto prípade všeobecného) dva dni po sebe?, tak aby mu to zamestnávateľ neuznal ako dôvod absencie? je to v zmysle zákona zakázané? ak áno, prosím o uvedenie príslušného ustanovenia s bodmi. má zamestnávateľ právo túto priepustku neprijať v zmysle nejakých svoch poriadkov?

ďakujem pekne za pomoc a odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom ošetrenia zamestnanca ako dôležitej osobnej prekážky v práci uvádzame nasledujúce stanovisko:

V zmysle ustanovenia § 141 ods. 2 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) „zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

  1. vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
    1.      pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
    2.      ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
    3.      pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.“

Na základe citovaného ustanovenia Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť pracovné voľno, vždy ak zamestnanec potrebuje absolvovať lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie, ktoré nie je možné vykonať mimo pracovného času. Zamestnanec je však povinný skutočnosť, že lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie absolvoval, zamestnávateľovi preukázať.

Na pracovné voľno s náhradou mzdy má zamestnanec v tejto súvislosti nárok iba v rozsahu 7 dní v kalendárnom roku. Ak teda zamestnanec potrebuje absolvovať lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie nad rámec rozsahu uvedeného v predchádzajúcej vete, tak zamestnávateľ je síce povinný zamestnancovi pracovné voľno poskytnúť, avšak zamestnanec už nemá v tomto prípade nárok na náhradu mzdy.

Z uvedených skutočností teda vyplýva záver, že v súvislosti s účasťou na lekárskom ošetrení alebo vyšetrení zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť pracovné voľno  vždy, keď zamestnanec o to požiada. Zákonník práce totiž nestanovuje žiadne obmedzenia ohľadom toho, kedy zamestnanec môže toto pracovné voľno čerpať. Zamestnanec môže toto lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie absolvovať u akéhokoľvek lekára v akomkoľvek zdravotníckom zariadení (aj opakovane u toho istého lekára, Zákonník práce v tejto súvislosti neobsahuje žiadne obmedzenia.

Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť, že uvedený záver platí iba za podmienky, že toto lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie nie je možné vykonať mimo pracovného času zamestnanca.  

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

18.09.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

6

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje