Zásah do vlastníckeho práva vlastníka nehnuteľnosti

Otázka:

Dobrý deň, som vlastníkom rodinného domu, na Slovensku, nakoľko som dlhodobo odcestovaná a domček sa snažím predať, avšak odkedy som odišla, susedia si tam neoprávnene chodia, niečo vraj vymeriavajú s geodetom, mala som s nimi problém už od začiatku ked sme sa tam nasťahovali, ale podľa správy katastra je všetko v poriadku,čo si oni nedajú vysvetliť. Oni akonáhle som odišla, snažia sa privlastniť si čo môžu. Teraz neviem ako mám riešiť situáciu, akým právom vôbec niekto chodí na ešte stále môj pozemok,čo ak tam niečo zničia ? alebo si to nejak neprávom oplotia? Prosím poradťe mi.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej ochrany vášho vlastníckeho práva k rodinnému domu zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podľa ustanovenia § 126 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) má vlastník právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje.

Ochrany vášho vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa môžete, v zmysle ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka, domáhať na obci (obecný úrad, mestský úrad). Obec môže zásah do vášho vlastníckeho práva zakázať, a v prípade ak týmto zásahom dôjde k poškodeniu vášho majetku, môže obec uložiť, aby bol obnovený predošlý stav (t. j. stav pred zásahom do vlastníckeho práva).

Ak by vaši susedia neoprávnene oplotili váš pozemok, prípadne na ňom postavili inú stavbu, dopustili by sa zriadenia neoprávnenej stavby. Neoprávnenou stavbou je podľa ustanovenia § 135c ods. 1 stavba postavená na cudzom pozemku. Podľa tohto zákonného ustanovenia, ak si niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba na náklady stavebníka (osoby, ktorá stavbu postavila) odstrániť.

Nakoľko však, ako uvádzate vo svojej otázke, chodia vaši susedia na váš pozemok niečo vymeriavať spolu s geodetom, bolo by dobré si overiť súlad skutočného stavu vášho pozemku s jeho zákresom v katastri nehnuteľností. Odporúčame teda preveriť si, či sa zhoduje reálny stav vášho pozemku so zákresom tohto pozemku v katastri, či sa zhodujú hranice jednotlivých susedných pozemkov, či tam nie sú nejaké odchýlky a nezrovnalosti, prípadne si objednať vlastného geodeta, ktorý by Váš pozemok opätovne premeral.    

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

24.07.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje