Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku podnikateľom

Otázka:

Pracovníčka Mediatelu si v telefonickom hovore so mnou overovala údaje mojej firmy. Nakoniec som pristúpil na to, že zverejnenie údajov o firme bude v Zlatých stránkach (minulé roky som neplatil nič) za ročný poplatok 120 eur. Stále zdôrazňovala, že hovor je nahrávaný. Po ukončení hovoru som si to rozmyslel. Chcem sa spýtať na to, či sa dá takýto súhlas ešte odvolať a či to nebude mať na mňa nepriaznivý dopad. Podotýkam, že ich telefónne číslo sa v mojom telefóne nezobrazovalo. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

 

na základe Vašej otázky týkajúcej sa odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku zaujímame nasledujúce stanovisko:

 

Zmluvu uzatvorenú na diaľku upravuje zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji  (ďalej len „zákon“).

Podľa ustanovenia § 9 od. 1 zákona je zmluva uzatvorená na diaľku taká zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Prostriedkom komunikácie, ktorým sa uzatvára zmluva na diaľku je v zmysle zákona aj telefón.

Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona je spotrebiteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a bez penalizácie do 7 pracovných dní odo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. 

Nakoľko ste zmluvu na diaľku so spoločnosťou MEDIATEL spol. s r.o.  uzatvorili ako podnikateľ (teda nie ako spotrebiteľ), ochrana v zmysle vyššie uvedeného zákona sa na Vás vzťahovať nebude. Podľa § 1 zákona totiž zákon upravuje ochranu spotrebiteľa pri predávaní tovaru, alebo poskytovaní služieb na diaľku, ak tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytovanej služby kupuje fyzická osoba a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.     

Avšak podľa čl. 3 od. 3 Obchodných podmienok spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o., účinných od 13.05.2013, zverejnených na webovej stránke spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o. (ďalej len „obchodné podmienky“) je zákazník oprávnený od už uzatvorenej zmluvy odstúpiť i bez udania dôvodu do 7 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.

Podľa čl. 3 ods. 5 Obchodných podmienok môže zákazník odstúpenie od zmluvy vykonať buď písomným oznámením doručeným spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o., alebo telefonicky na tel. č. infolinky spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o.  

 

S pozdravom

 

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

24.07.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

11

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje