Trovy exekúcie

Otázka:

Dobry den

Mam na Vas takuto vec...Priatelke prislo 23.7.2013 Upovedomenie o zacati exekucie na zaklade vykonatelneho exekucneho titulu na penazne plnenie na sumu 112,59Eur s prislusenstvom(uroky z omeskania 9,93 + poplatok za vydanie prikazu 10Eur).Co ma prekvapilo bola vyska odmeny exekutora vo vyske 140Eur...Chcel by som sa opytat,ci je takato suma opravnena,a ak ano,tak ci sa tato odmena pri vyplateni dlhu na ucet exekutora do 14 dni znizi o polovicu.

Dakujem za odpoved

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej výšky odmeny exekútora zaujímame nasledujúce stanovisko:

Trovy exekúcie tvorí, podľa ustanovenia § 200 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“), odmena súdneho exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonávaní exekúcie.

A)   Odmena súdneho exekútora

Odmena súdneho exekútora sa pri exekúcií peňažnej pohľadávky určuje podľa výšky vymáhanej peňažnej pohľadávky. Odmena je 20 % z vymáhanej peňažnej pohľadávky, najmenej však 33,19 Eur – podľa § 4 a § 5 Vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútoroch (ďalej len „vyhláška“). Konkrétne vo vašom prípade by preto odmena súdneho exekútora mala byť vo výške 33,19 Eur (20 % z 112,59 Eur je 22,52 Eur.... minimálna odmena je ale 33,19 Eur). Pokiaľ ale povinný splní to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, súdnemu exekútorovi patrí odmena len vo výške 50 % z odmeny vypočítanej vyššie (§ 5 ods. 2 vyhlášky)

B)     Náhrada hotových výdavkov

Podľa § 22 vyhlášky patrí súdnemu exekútorovi aj náhrada hotových výdavkov, ktoré účelne vynaložil v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti (najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky).

C)   Náhrada za stratu času

V zmysle § 23 vyhlášky patrí súdnemu exekútorovi aj náhrada za stratu času pri úkonoch vykonaných v mieste, ktoré nie je sídlom jeho úradu a za čas strávený na ceste do tohto miesta a späť.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Vám preto vo vašom prípade odporúčame podať námietky proti trovám exekúcie. Námietky sa podávajú u exekútora do troch dní odo dňa doručenia Upovedomenia o začatí exekúcie a rozhoduje o nich súd. V námietkach je potrebné vytknúť nesprávny výpočet trov exekúcie súdnym exekútorom. Podávanie námietok proti trovám exekúcie upravuje ustanovenie § 201 ods. 2 Exekučného poriadku. 

Ak by ste ale námietky proti trovám exekúcie nestihli podať v zákonnej lehote, odporúčame zaplatiť istinu vymáhanej peňažnej pohľadávky a zároveň zaslať súdnemu exekútorovi Žiadosť o presné vyčíslenie trov exekúcie spolu s odôvodnením jednotlivých zložiek trov exekúcie.

Pokiaľ by ale táto vaša žiadosť ostala so strany súdneho exekútora nezodpovedaná, odporúčame zaslať Žiadosť o preskúmanie správnosti výpočtu trov exekúcie súdnym exekútorom priamo Slovenskej komore exekútorov.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

23.07.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

22

5

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje