Povolené prečerpanie na osobnom účte

Otázka:

Dna 05.12.2007 som poziadal CSOB Pardubice o moznost precerpania uctu o ciastku 20tis. CZK. Klientska poradkyna sa vyjadrila, ze preveri, ci splnam podmienky na taketo precerpanie a ak ano, budem vyzvany na podpisanie Zmluvy o precerpani. Kedze z rodinnych dovodov som musel velmi rychlo ukoncit prac.pomer v Pardubiciach, co sa aj uskutocnilo k 31.12.2007, do tejto doby som ziadnu vyzvu z CSOB ohladom podpisu Zmluvy o precerpani nedostal. Predpokladal som teda, ze mi to banka nepriznala. Dna 10.01.2008 som uskutocnil vyber hotovosti uz v pobocke CSOB v Presove, a to vo vyske 40tis. CZK. Kedze mi bankova uradnicka vydala uvedenu hotovost bez akychkolvek komentarov, povazoval som za skutocnost, ze takuto sumu mam ako zostatok na mojom beznom ucte. Posledna informacia o zostatku, ktoru som si stihol zistit este pred odchodom z CZ bola 25tis. CZK. To som este ocakaval nabeh rocnej odmeny od tamojsieho zamestnavatela, takze mi to zhruba na tych 40tis. aj vychadzalo. Dna 14.01.2008 som odlietal do UK, kde som zacinal svoje 4 a pol rocne posobenie.
Pri mojej prvej navsteve doma na SK v aprili 2008 som si este stihol prevziat dop. list, z ktoreho som sa dozvedel, ze CSOB mi ziadost o precerpanie uctu schvalila a tento Ucet mi aj bez podpisu zmluvy hned aj otvorila. Az hodne neskoro si to v CSOB uvedomili, ze je to v rozpore so Zmluvou o CSOB osobnom konte plus, ktora to v bode IV jasne popisuje. Preto mi poslali uvedeny dop. list, aby som prisiel do CSOB podpisat zmluvu o povolenom precerpani,ale s datumom vyhotovenia 3.3.2008. No a ja som si ho prevzal na poste v aprili 2008. Az potom som zistil, ze ten vyber hotovosti z 10.01.2008 bol zcasti vykryty uvedenym povolenym precerpanim. Po tomto zisteni nasledovala nekonecna komunikacia medzi mnou a CSOB, ktora vlastne trva az doteraz... Dna 28.03.2013 som prevzal dop. list z Okr. sudu Presov, ktory obsahuje zalobu CSOB a platobny rozkaz na zaplatenie 20tis. CZK, co je vlastne suma spominaneho precerpania. Kedze podla mna CSOB postupovala v rozpore s uz spomenutou Zmluvou, chcem podat do 15 dni odpor s odovodnenim.
Tymto Vas chcem poprosit o Vase kvalifikovane stanovisko k tomuto sporu, ake mam vyhliadky na uspech pri podani odovodneneho odporu na sud, a taktiez o Vas navrh formulacie tohto odovodneneho odporu.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom sporu s bankou Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Úvodom považujeme za potrebné uviesť, že občianska poradňa portálu e-pravo.sk nie je kompetentná posudzovať vyhliadky na úspech v spore, nakoľko o úspechu resp. neúspechu rozhoduje výlučne súd, na základe zisteného skutkového stavu a vykonaných dôkazov, pričom jeho rozhodnutie nie je možné v tomto štádiu konanie ani predvídať.

Za kľúčové pri podávaní odporu považujeme preukázanie skutočností, ktoré budete v odpore tvrdiť. Nepochybne je potrebné v prvej časti odporu opísať čo najpresnejšie celý chronologický sled udalostí ako nastali. Nemenej doležité je však aj označiť dôkazy na preukázanie Vašich tvrdení. Podľa § 120 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „OSP“) „Účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.“

Ak by ste tieto dôkazy neoznačili, vystavujete sa riziku, že neunesiete v spore tzv. dôkazné bremeno a súd nebude môcť rozhodnúť vo Váš prospech.

V prvom rade ako dôkaz navrhujeme doložiť zmluvu, ktorú spomínate v otázke. Jej presné znenie nepoznáme, avšak z Vašej otázky vyplýva, že preukazuje, že banka pri poskytnutí prečerpania postupovala nesprávne. Ďalej Vám odporúčame ako ďalší dôkaz navrhnúť výsluch Vás ako účastníka konania, prípadne, ak bol Váš rozhovor s pracovníčkou banky z 05. 12.2007 nahrávaný, navrhnúť súdu, aby nahrávku od banky vyžiadal. Ďalej ak máte k uvedenému prípadu akékoľvek ďalšie písomnosti, taktiež ich doložte súdu. Všetky písomné dôkazy prikladajte k odporu tak, že si vyhotovte ich fotokópiu (nemusí byť overená) a túto priložte, originály si ponechajte.

V súvislosti s ýmto prípadom Vám dávame do pozornosti inštitút premlčania. Premlčanie znamená, že po uplynutí istej zákonom stanovenej doby už nie je možné, aby súd žalobcovi právo (napr. právo na zaplatenie peňažnej sumy) priznal, ani v prípade, že ho naozaj mal, ak žalovaný vznesie tzv. námietku premlčania.

Podľa § 100 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) „Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.“

 V zmysle § 101 OZ je všeobecná premlčacia doba trojročná a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Právo môže byť vykonané prvý raz, keď vznikne možnosť podať na jeho základe žalobu. Pokiaľ ide o právo na zaplatenie peňažnej sumy, všeobecne možno povedať, že začiatok plynutia premlčacej doby je totožný s momentom, kedy sa dlh stal splatným. Ak od tohto momentu uplynuli viac ako tri roky, potom Váš dlh voči banke (aj ak by reálne existoval) je premlčaný a ak v odpore uplatníte námietku premlčania, súd žalobe banky nemôže vyhovieť.

Na presné posúdenie premlčania dlhu je potrebné poznať detailnejšie okolnosti prípadu, najmä moment splatnosti dlhu a moment, kedy bola podaná žaloba banky na súde. Avšak ak, ako uvádzate, väčšina relevantných okolností sa udiala v roku 2008, šanca, že do roku 2013 sa dlh premlčal, je podľa nášho názoru vysoká.

V tom prípade môžete odpor formulovať aj tak, že:

- popriete žalobu banky v celom rozsahu a ňou uvádzané skutočnosti,

- doložíte všetky dôkazy, ktoré k veci máte (ako navrhujeme vyššie) a navyše

- uvediete, že vznášate námietku premlčania podľa § 100 ods. 1 OZ, nakoľko v danej veci uplynula trojročná premlčacia doba.

Na záver dodávame, že pri vypracovávaní nášho stanoviska sme vychádzali výlučne z Vami poskytnutých informácií. Pre podrobnejšiu analýzu alebo za účelom spísania samotného odporu Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

02.04.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje