Zánik vyživovacej povinnosti medzi manželmi

Otázka:

Sudom mi bolo urcene vyzivne na manzelku. S manzelkou som sa uz rozviedol a ozenil som sa s priatelkou. Musim podat na sud navrh o zrusenie vyzivneho na byvalu manzelku alebo urcena vyzivovacia povinnost mi skoncila automaticky rozvodom.
Dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom zániku vyživovacej povinnosti k manžlke Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len „ZR“) „Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.“

Pri stanovení vyživovacej povinnosti medzi manželmi sa vychádza z jednej zo základných zásad zákona o rodine, a to, že manželia sú si rovní v právach a povinnostiach a mali by zdieľať totožnú životnú úroveň.

Vzájomná vyživovacia povinnosť manželov vzniká vznikom manželstva a zaniká zánikom manželstva. Ak došlo k rozvodu manželstva, potom vyživovacia povinnosť zanikla právoplatnosťou rozhodnutia súdu o rozvode manželstva. Týmto okamihom totiž prestávate byť manželmi a teda nespĺňate viac základné podmienky pre určenie tejto vyživovacej povinnosti (manželský status).

Aj v zmysle judikatúry platí, že vyživovaciu povinnosť možno určiť len na dobu, pokiaľ manželstvo skutočne trvalo.

Na základe uvedeného vyvodzujeme záver, že nie ste povinný podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti na bývalú manželku. Odporúčame Vám však v záujme prehľadnosti a predídenia nedorozumeniam doručiť (osobne do podateľne alebo poštou doporučene) na súd fotokópiu právoplatného rozsudku o rozvode s krátkym prípisom (listom), v ktorom uvediete, že dávate súdu na vedomie, že manželstvo zaniklo a a tým zanikla aj Vaša vyživovacia povinnosť k manželke. List datujte, podpíšte a uveďte v ňom aj spisovú značku konania, v ktorom Vám bola uložená vyživovacia povinnosť na manželku (spisovú značku nájdete na rozhodnutí o určení výživného).

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

06.03.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje