Zmluvná pokuta za omeškanie s vrátením dlhu

Otázka:

Dobry den, rad by som sa na Vas obratil s vecou, ktora ma uz velmi dlho trapi a neviem si sam rady. S byvalou partnerkou sme spisali zmluvu znenia „Uznanie záväzku dlžníka a dohoda o zaplatení dlhu“, kde som sa svojim podpisom zaviazal zaplatit dlh za pozicane peniaze vo vyske 18.700 eur. a to konkretne do 31.04.2012 zaplatit veriteľke čiastku 9.000,-€, co som aj 24.4.2012 uhradil v plnej vyske a zostatok dlhu vo výške 9.700-€ som mal uhradit do 31.12.2012. V prípade, ze by som tak neurobil bolo v zmluve zakotvene presne toto : „ ak dlžník nesplní záväzok zaplatiť dlh veriteľke tak ako sa zaviazal vyššie v bode II. Tejto dohody je oprávnená veriteľka žiadať od dlžníka zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- €. III. bod Dlžník svojím podpisom potvrdzuje, že v prípade, že svoj peňažný dlh vo výške 18.700,- € v termíne splatnosti 31.12.2012 nesplatí, veriteľ má právo požadovať úroky z omeškania vo výške 12,5 % ročne od dátumu splatnosti až do zaplatenia celého dlhu“.
Ja som zvysnu dlznu ciastku vo vyske 9700€ uhradil az 18.1.2013 ( a to 6000€) a 21.1.2013 (3700€). O tom, ze nie som schopny tento zavazok uhradit do stanoveneho terminu na zmluve som veritelku informoval doporucenym listom, ktory prevzala, kde som ju ziadal o strpenie, ze som si vedomy zavazku voci nej a som ochotny dlh uhradit hned ako ziskam financne prostriedky z predaja nehnutelnosti po mojich rodicoch. Snazil som sa s nou skontaktovat aj telefonicky ale vobec nereagovala. az mi prisla vyzva od jej pravnika, kde si uz uplatnovala aj zmluvnu pokutu vo vyske 5000€ plus dlznu ciastku (cize spolu 14.700€) plus uroky z omeskania, plus naklady na jej pravnika. tato vyzva mi bola vlozena do schranky dna 14.1.2012 ale vzhladom, ze som to skor nemohol prevziat prevzal som to az dnes t.j. 22.1.2013 uz po uhradeni sumy 18.700 €. s veritelkou sa neda vobec komunikovat.
Chcem sa opytat, je mozne aby ziadala odo mna taku obrovsku, pre mna likvidacnu sumu ako pokutu, ked jej dlh bol uhradeny aj ked neskor.. co som jej vysvetlil aj v liste, ktory jej bol zaslany.. Som z tohto zufaly, nakolko taku obrovsku sumu uz nemam odkial zohnat.. ved to by som namiesto 18.700 € mal zplatit 23.700 €..plus uroky z omeskania ktore vznikli a jej pravnika..
dakujem za Vas cas a za Vasu odpoved.. vopred Vam dakujemOdpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom zmluvnej pokuty za omeškanie s uhradením dlhu Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Základnou právnou úpravou inštitútu zmluvnej pokuty je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj „OZ“). Ani v tomto, ani v inom zákone však nie je uvedená maximálna možná výška zmluvnej pokuty, ktorú si môžu zmluvné strany dohodnúť. To znamená, že nie je ani stanovené, aká vysoká zmluvná pokuta je už neprípustná.

Avšak podľa § 545a OZ „Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, a na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody.“

(V zásade veriteľ nie je oprávnený domáhať sa popri vyplatení zmluvnej pokuty aj náhrady škody, ibaže by ste to v zmluve mali priamo uvedené.)

Z uvedeného vyplýva, že ak by došlo k súdnemu sporu, súd by skúmal, či zo zmluvy vyplýva, že ste popri zmluvnej pokute povinný zaplatiť aj náhradu škody. Ak nie, skúmal by, akú škodu – či vôbec nejakú – ste porušením povinnosti zaplatiť dlh včas veriteľke spôsobil. Výšku zmluvnej pokuty by mohol v takom prípade znížiť na hranicu vzniknutej škody.

Skúmal by ďalej hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti a podľa nášho názoru, k čomu sa prikláňa aj odborná literatúra, by mal brať na zreteľ aj všetky ostatné okolnosti prípadu, t.j. najmä fakt, že ste celú dlžnú sumu dodatočne uhradil, prípadne aj na to, že ste sa pokúšal s veriteľkou dohodnúť a mal snahu sa s ňou kontaktovať. Akékoľvek dôkazy o tom si uschovajte.

V neposlednom rade sú kritériom pre posudzovanie primeranosti zmluvnej pokuty dobré mravy, nakoľko podľa § 39 OZ právny úkon (v tomto prípade dohoda o zmluvnej pokute), ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, je neplatný.

V zmysle rozsudku Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 33 Cdo 1371/2007 primeranosť dojednanej výšky zmluvnej pokuty je potrebné posúdiť s prihliadnutím na cekové okolnosti dojednania o nej, pohnútky a účel, ktorý sa sledoval. Do úvahy je treba rovnako vziať ohľad na vzájomný pomer pôvodnej a sankčnej povinnosti.

Toto sú teda kritériá, na základe ktorých môže súd neprimerane vysokú zmluvnú pokutu znížiť, prípadne vyhlásiť ustanovenie o zmluvnej pokute za neplatné. Avšak či tak urobí, a na akú výšku prípadne zmluvnú pokutu upraví, závisí výlučne od voľnej úvahy súdu a rozhodnutie o tom je len v jeho kompetencii a nie je možné ho predvídať.

Odporúčame Vám však pokúsiť sa predovšetkým riešiť vzniknutú situáciu cestou zmieru a dohody. Z Vašej otázky vyplýva, že výzva Vašej bývalej partnerky Vám prišla niekoľko dní predtým, ako ste dlh úplne uhradili. To znamená, že v čase, keď výzvu koncipovala, ešte nemohla vedieť, či a kedy jej zvyšnú časť dlhu uhradíte. S odstupom času bude možno prístupnejšia dohode. Ak nie je možná komunikácia s bývalou partnerkou, pokúste sa nakontaktovať na jej právnika. Môžete napr. ponúknuť zaplatenie úrokov z omeškania a trov právneho zastúpenia, ak jej nejaké do tohto času vznikli.

Ak by ani to nebolo možné, zostáva len čakať, či sa bývalá partnerka rozhodne podať žalobu na súd a vymáhať si dohodnutú zmluvnú pokutu. V tom sa jej nedá nijak zabrániť, nakoľko túto dohodu ste podpísali a v omeškaní s plnením peňažného dlhu ste sa naozaj ocitli. Ak dôjde k súdnemu konaniu, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý Vás bude vedieť účinne zastupovať. Odporúčame Vám domáhať sa minimálne toho, aby súd zmluvnú pokutu znížil a aby si každý z účastníkov hradil trovy konania sám.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

22.01.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje