Registrácia na portáli www.ms-2010.sk a otázka jej platnosti

Otázka:

Dobrý deň,
počas majstrovstiev sveta vo futbale som sa na stránke www.ms-2010.sk zaregistroval do formulára s domnením, že sa zapájam do súťaže o LCD televízor. Po mojom zaregistrovaní však vyšlo najavo, že som uzatvoril zmluvu na dobu 12 mesiacov, na základe ktorej som teraz povinný uhradiť spoločnosti prevádzkujúcej túto webovú stránku sumu 39,95,-€. Chcel by som Vás poprosiť o radu, čo mám ďalej robiť? S touto spoločnosťou som e-mailom komunikoval, chcel som od danej zmluvy odstúpiť, ale vraj na to nemám právo. Začali mi posielať upomienky spolu s pokutami.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Internetový portál www.ms-2010.sk prevádzkuje spoločnosť Online Investement Group Ltd. Ako uvádzate, táto spoločnosť ponúkala možnosť zapojenia sa do súťaže pod podmienkou vyplnenia formulára, avšak na tejto úvodnej stránke Vás neupozornila na následky jeho vyplnenia (vyplnením formulára na tejto webovej  stránke podľa jej prevádzkovateľa užívateľ súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a uzatvára zmluvu, prostredníctvom ktorej  má možnosť získavať futbalové informácie. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov a užívateľovi z nej vyplýva povinnosť platiť sumu 39,95,-€ za užívanie uvedeného portálu ).

Uvedené obchodné praktiky prevádzkovateľa tohto portálu považujeme za nekalé.

Podľa § 49a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení: „Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený  tento omyl vyvolala a musela o ňom vedieť“.

Na základe citovaného ustanovenia považujeme zmluvu so spoločnosťou Online Investement Group Ltd. za absolútne neplatnú a teda Vám odporúčame sumu vymáhanú spoločnosťou spravujúcou pohľadávky prevádzkovateľa portálu www.ms-2010.sk neuhradiť.

Spoločnosti vymáhajúcej pohľadávky je vhodné napísať list, v ktorom ich upozorňujete na vyššie citované ust. občianskeho zákonníka a oznámiť im, že vymáhanú sumu neuhradíte a v prípade opätovného kontaktovania Vašej osoby sa s celou vecou obrátite na advokátsku kanceláriu za účelom podniknutia opatrení na ochranu Vašej osoby.

V prípade opakujúceho sa vymáhania požadovanej sumy Vám odporúčame obrátiť sa s celou vecou na advokátsku kanceláriu, ktorá Vám pomôže uskutočniť konkrétne právne kroky (podanie žaloby na civilný súd, prípadne  podanie trestného oznámenia orgánom činným v trestnom konaní ).

Súčasne je vhodné osloviť spotrebiteľské združenie, ktoré podľa § 25 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení môže zastupovať spotrebiteľa pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom. Zoznam týchto združení nájdete na stránke: www.economy.gov.sk/kontakty-na-spotrebitelske-zdruzenia-5933/127618s .

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

23.11.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje