Trestné oznámenie

Otázka:

Vazena Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk,
Dovolujem si Vas poprosit o vyjadrenie k otazke trestneho prava.
Bol som sudom odsudeny za precin poskodzovania cudzej veci podla §-u 245 odst. 1,2 pism. a) Tr. Zak. Odvolanie som nestihol podat pre vazne zdravotne problemy.
Moj precin spocival v tom, ze som par krat vytopil susedu podomnou neumyselne poskodenymi domacimi spotrebicmi, na zaklade coho suseda bez toho, aby mi ukazala byt, v ktorom mali byt poskodene plastove okenne ramy, malovka, parkety, koberce, zaclony atd., cim som jej mal sposobit skodu vo vyske 5686EUR, dokonca som jej mal poskodit celu kuchynsku linku, za ktoru ziadala nahradu. Nikto neposudil ani udajne poskodenie kuchynskej linky, ktora mohla byt vymenena napr. Z titulu starej vyse 30 rocnej dosluzilej panelakovej linky. Pripustil by som skodu do celkovej vysky 1000 – 1500EUR. Viem ze moj odhad nie je relevantny, ale rovnako na druhej strane nie je relevantna susedou uvadzana vyska skody, ktoru nikto z nezavislych kompetentnych neposudil. Mala uzavrete poistenie domacnosti, ale v poistovni som zistil, ze za cele poistne obdobie neuplatnila nahradu skody a navyse kratko potom, ako bol vyneseny rozsudok poistnu zmluvu vypovedala.
Najpodivnejsie je to, ze ani sud nepotreboval vediet kedy a za co poskodena zaplatila, nepotreboval od nej fakturu, platobny prikaz, pokladnicky doklad, ci prevodny prikaz, cokolvek co by preukazovalo, ze poskodena v skutocnosti zaplatila v suvisiacom obdobi za konkretnu vec. V tomto duchu som podal pisomne namietky sudu, ktory ich zalozil do sudneho spisu, neprecital ich a vyriekol na pojdednavani rozsudok. Bol som nazriet do sudneho spisu a s prekvapenim som zistil, ze v spise sa nenachadza ziaden doklad od poskodenej, ze zaplatila urcitu sumu penazi, ktore uplatnila v sudnom konani. Jedinymi dokladmi su nacyklostikovane tlaciva policajneho oddelenia s nazvom Opatrenie o odbornom vyjadreni, v ktorom dodavatelia firmy mali vycislit hodnotu veci, ktore uviedla poskodena a ktore mali dodat poskodenej v rozpati 10 rokov / teda bez konkretneho datumu dodavky, bez uvedenia jednotkovej ceny a konecnej ceny, sposob, realizacia ci prevzatie dodavky/ a v tom zmysle firmy aj odpovedali dvoma az troma slovami a uvedenim ceny, napr. vymena okennych ramov 3 okien, hoci garsonka susedy ma len 2 okna.
Preto som sam oslovil tieto firmy, ktore podla oznacenia poskodenej mali jej poskytnut sluzby. Odpovedala mi iba jedina firma, ktora uviedla, ze osobe tohto mena/teda susede/ziadne sluzby neposkytla.
Spravanie teraz byvalej susedy vysvetlujem ako jej pomstu za neuspokojive susedske vztahy. Exekutorke uz dala suhlas na exekuciu mojej chatky, ktora pre stareho a choreho dochodcu je mojim poslednym bydliskom, teda ako akcna sukromna lekarka – zubarka suhlasi s tym, aby som sa stal bezdomovcom, lebo nemam peniaze za zaplatenie. Pozadovana suma cini cca moj 2 rocny dochodok.
Moja otazka znie, ci mozem uspiet, ak podam na byvalu susedu trestne oznamenie napr. za podvod. Okolnosti nasvedcuju, ze tato osoba si poriadne stedro prihriala svoju polievocku. Neviem ale, akou formou podat trestne oznamenie a co musim predlozit, aby som nebol v zaciatku odmietnuty a coho sa mam vyvarovat, aby som si nespravnym postupom neposkodil, ale naopak pomohol k zakonnemu vyrieseniu veci.
Velmi pekne dakujem za Vas nazor a zostavam s pozdravom.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom poškodenia domácnosti susedy Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Máme za to, že v prvom rade ste sa mali v konaní brániť opravnými prostriedkami, ktoré zákon predpokladá, a to odvolaním. Ak súd právoplatne rozhodol, že ste vinný zo spáchania trrestného činu a že suseda má nárok na náhradu škody, je toto rozhodnutie záväzné.

Teoreticky prichádza do úvahy podanie návrhu na obnovu konania. Podľa § 394 ods. 1 Trestného poriadku v platnom znení "Obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom, sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by bolo v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo by bolo v zrejmom rozpore s účelom trestu." 

Ak by tu teda takéto nové okolnosti alebo dôkazy boli a objavili sa až po skončení konania, odporúčame Vám zvážiť podanie návrhu na obnovu konania a za tým účelom sa obrátiť na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý po oboznámení sa so všetkými okolnosťami prípadu Vám bude vedieť náležite poradiť, prípadne Vás zastupovať.

Pokiaľ ide o trestné oznámenie, ktorého podanie teraz zvažujete, jediným kompetentným orgánom oprávneným rozhodnúť, či v danej veci došlo alebo nedošlo k spáchaniu trestného činu podvodu, alebo iného trestného činu, je súd. Občianska poradňa portálu e-pravo.sk nie je kompetentná k posúdeniu tejto veci a naše stanovisko, resp. názor, nie je relevantný ani záväzný.

K podaniu trestného oznámenia:

Trestné oznámenie sa podáva prokurátorovi alebo policajtovi.

Môžete ho podať písomne alebo ústne do zápisnice, elektronicky, telegraficky alebo telefaxom. Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní, inak sa o podaní nekoná.

Pravdepodobne najjednoduchšie bude podanie trestného oznámenia ústne do zápisnice. Je potrebné, aby ste šli na políciu alebo prokuratúru. Tam s vami policajt, resp. prokurátor spíše trestné oznámenie do zápisnice. Ako oznamovateľ musíte byť poučený o zodpovednosti za uvedenie vedome nepravdivých údajov vrátane následkov krivého obvinenia a vypočutý o okolnostiach, za ktorých bol čin spáchaný, o osobných pomeroch toho, na koho oznámenie podávate, o dôkazoch a výške škody a iných následkoch, ktoré boli spôsobené trestným činom; ak je oznamovateľ súčasne poškodeným alebo jeho splnomocnencom, musíte byť vypočutý aj o tom, či žiadate, aby súd rozhodol o Vašom nároku na náhradu škody v trestnom konaní. Váš výsluch sa má vykonať tak, aby sa získali podklady na ďalšie konanie.

Inými slovami povedané, pri podávaní trestného oznámenia opíšete všetky skutočnosti, ktoré viete k veci uviesť a policajt alebo prokurátor Vás vypočuje. Môžete predložiť písomnosti, ktoré k veci máte alebo uviesť, kde sa písomnosti nachádzajú, ak ich nemáte k dispozícii. Písomnosti, ktoré bude policajt alebo prokurátor potrebovať, si od Vás vyžiada, resp. si ich vyžiada od inej osoby alebo orgánu, ktoré nimi disponujú. Pokiaľ by potreboval od Vás ďalšie informácie, požiada Vás o ich doplnenie.

Odporúčame Vám však v každom prípade podať toto trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, teda nie na konkrétnu osobu, aj keď subjektívne ste presvedčený o tom, kto je páchateľom prípadného trestného činu. Vyhnete sa tak možnému trestnému stíhaniu pre krivé obvinenie v prípade, ak by sa spáchanie podvodu Vami označenou osobou nepreukázalo.

Na základe podaného trestného oznámenia, po jeho preskúmaní, prípadnom doplnení a pod. prokurátor alebo policajt do 30 dní od prijatia trestného oznámenia rozhodne ako ďalej postupovať vo veci. Môže ho odmietnuť, odložiť, postúpiť inému orgánu, ak má za to, že nejde o trestný čin ale o priestupok, prípadne postúpiť na disciplinárne konanie (to zrejme u Vás neprichádza do úvahy). Ak učiní niektoré z týchto rozhodnutí, doručí Vám toto uznesenie a do 48 hodín môžete proti nemu podať sťažnosť.

Ak neučiní nijaké z týchto rozhodnutí, začne trestné stíhanie. Spustí sa tým celý proces trestného konania, v ktorom orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.

Ak by bolo začaté vo veci trestné stíhanie, odporúčame Vám zvážiť právne zastupovanie advokátom v tomto konaní.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

19.10.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

11

5

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje