Predseda spoločenstva vlastníkov bytov

Otázka:

Dobry den,

rada by som vedela, ci moze vykonavat funkciu predsedu spolocenstva vlastnikov bytov osoba, ktora v objekte uz byt nevlastni, t.j. po predaji svojho bytu.

Dakujem.


Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne funkcie predsedu spoločenstva vlastníka bytov Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Základnou právnou úpravou predmetnej problematiky je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len „zákon“). Podľa § 7c ods. 2 tohto zákona Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Predsedu volí zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na tri roky. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.“

Zákon teda nestanovuje, že podmienkou vykonávania funkcie predsedu je, aby bol vlastníkom bytu v tomto bytovom dome. Preto ním môže byť aj taká osoba, ktorá nie je vlastníkom bytu, pokiaľ je spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a zvolená potrebnou väčšinou hlasov.

Oproti tomu členom rady, čo je ďalší orgán spoločenstva vlastníkov bytov, môže byť výlučne len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ako výslovne vyplýva z § 7c ods. 6 zákona.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

 

19.09.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje