Náhrada škody poškodenému dopravnou nehodou

Otázka:

Dobrý deň. Stala sa mi dopravná nehoda kde som bol poškodný , vinník nehody priznal svoje zavinenie.Išiel som po hlavnej ceste, na križovatke vinník nerešpektoval dopravné značenie STOP, vrazil do ľavej časti môjho vozidla ktoré sa dostalo do rotácie a pravou zadnou časťou vozidla poškodilo dopravné značenie. Moje vozidlo bolo neopraviťeľne poškodené čo potvrdil aj likvidátor poisťovne.škoda bola vyčíslená na 2500e.Mám doklady o pravidelnom servisovaní auta a účty s autoservisu spolu s blokmi od vymenených súčiastok.Chcem vedieť pokiaľ mi poisťovňa preplatí napr.70% spôsobenej škody, či mám nárok vymáhať zvyšnú sumu od vinníka nehody. Nebola mi uznaná spoluvina.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom náhrady škody Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Podľa 4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. Z. o povinnom zmluvnom poisteni zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon")

"Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,

d) ušlého zisku."

Predpokladáme, že ste si nárok uplatnili z povinného zmluvného poistenia vinníka dopravnej nehody. Podľa § 15 ods. 1 zákona „Náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať."

Z vyššie uvedeného vyplýva, že z povinného zmluvného poistenia vinníka nehody Vám bude uhradená uplatnená a preukázaná škoda, ktorá vznikla v dôsledku tejto nehody, teda napr. škoda na Vašom aute. Ak táto škoda bola vyčíslená na 2500 eur, máme za to, že by Vám malo byť vyplatených 2500 eur. 

Pokiaľ Vám nebude vyplatená celá táto čiastka, odporúčame Vám podať poisťovni vinníka nehody sťažnosť a žiadať doplatok. Pokiaľ ani tak nebudete úspešný, môžete sa domáhať náhrady zvyšku škody v občianskom súdnom konaní. Odporúčame Vám v tom prípade žalovať ako vinníka nehody, tak aj jeho poisťovňu. Ako žalobca však budete povinný preukázať škodu, vyčísliť ju a dokázať, že táto škoda vznikla zavinením vinníka nehody.

V prípade, že sa rozhodnete podať žalobu, odporúčame Vám nechať sa v konaní zastupovať právnym zástupcom.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

17.09.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje