Pracovný úväzok učiteľky ZUŠ po návrate z rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobry den,
od septembra 2011 do juna 2012 som pracovala ako ucitelka v ZUS pocas materskej a rodicovskej dovolenky mojej predchodkyne.Ona sa rozhodla teraz v septembri nastupit spat,cize mne v juni zmluva skoncila.Zaroven vsak koncilo funkcne obdobie riaditelke,tak som si podala prihlasku do VK,ktore som aj vyhrala,cize som mala od sept. nastupit ako riaditelka ja.
Byv. riaditelka vsak VK napadla,lebo nemam 5 rokov praxe, ktore su zo zakona potrebne a vraj sa neda z tohto udelit vynimka.VK bolo anulovane,cize skola ostala bez riaditela a zriadovatel uz nemal zaujem poverit byv. riaditelku, kvoli tomu,ze si neplnila povinnosti a i.
Medzitym sa ukazalo,ze na vytvarnom odbore,kam sa ma vratit ucitelka z RD bude viac deti v tomto roku,preto starostka zamestnala od konca augusta mna na miesto ucitelky VV a poverila ma riadenim. Kolegyna sa normalne vracia z rodicovskej a teraz nastava problem: ja ako riaditelka mam mat uvazok PVC 15 hodin a ona mala pred nastupom na MD 21 hodin...Ak ma mat po navrate narok na tie iste podmienky,ake mala a nevyjde jej ten uvazok?Musim ja ustupit alebo mam ako riaditel prednost v naplneni si uvazku 15 hodin a ostatne ostanu jej a ona by na to mala pristupit?
Dalsim a zasadnym problemom je,ze na zaklade vyhlasky ma ziak alebo jeho zakonny zastupca pravo vyberu ucitela hlavneho predmetu a k nej nechcu deti ist,cize ak by sme sa riadili ich prianim,neviem,aky uvazok by vobec naskrabala...
Ona sa vyhraza sudom,ze tie deti,ktore mi odovzdala jej musim vratit,ale ked k nej nechcu a hrozi,ze sa zo ZUSky odhlasia?
Neda sa toto chapat ako objektivna zmena pomerov, kvoli ktorej jej moze byt uvazok znizeny?Na jej miesto nebol nikto prijaty,cize zakon nebol poruseny,potrebna je,nikto jej nechce davat vypoved(ani nemoze,kedze je osamela matka a dieta ma 1 rok v novembri),ale nebude jej zrejme mozne naplnit uvazok,aky mala pred nastupom na MD.Taka situacia by mohla teoreticky nastat aj bez toho,aby som tam bola ja,pretoze ZUSky nemaju rok od roka garantovany pocet ziakov.
Neviem si s tym rady a na OU mi nevedia az takto do hlbky pomoct,kedze je to naozaj specificky problem...
Dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne návratu zamestnankyne z rodičovskej dovolenky Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Podľa § 157 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) „Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.“

Všeobecne teda platí, že zamestnávateľ je povinný v prvom rade zaradiť zamestnankyňu späť na pôvodné miesto, eventuálne, ak by to nebolo možné, na inú prácu zodpovedajúcu zmluve (čo by podľa nášho názoru malo byť rovnako v pôvodnom rozsahu pracovného úväzku). Čo sa myslí citovaným „ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné“, nie je stanovené nijakým v šeobecne záväzným právnym predpisom. Výslovnú a vyčerpávajúcu odpoveď na to nedáva ani dostupná odborná literatúra, ktorá len príkladmo uvádza, že medzi takéto prípady patrí napr. situácia, kedy bolo pracovné miesto zrušené, resp. sa práca nevykonáva. Máme za to, že vo Vašom prípade je potrebné brať na zreteľ, že práca sa nie len že vykonáva, ale dokonca počet detí sa navýšil, čo samo o sebe podľa nášho názoru by svedčilo skôr v prospech toho, že zamestnankyňa má nárok sa vrátiť na pôvodnú prácu a pracovisko s pôvodným rozsahom pracovného úväzku.

Avšak Vašim argumentom pre to, že zaradenie na pôvodný rozsah pracovného úväzku nie je možné, je skutočnosť, že tomu bráni predpísaný pracovný úväzok riaditeľa školy, ktorý predstavuje 15 hodín (v zmysle prílohy č. 3 Nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov).  Sme toho názoru, že v tomto prípade je potrebné splniť literu zákona v tom zmysle, že riaditeľ má mať pracovný úväzok stanovený uvedeným vládnym nariadením, a tým pádom môže nastať situácia, že nebude objektívne možné poskytnúť zamestnankyni pôvodný pracovný úväzok, pretože by tým došlo k porušeniu zákona ohľadne pracovného úväzku riaditeľa. Avšak, toto je náš právny názor, a ako sme už uviedli vyššie, z dôvodu neexistencie výslovnej právnej úpravy by to v konečnom dôsledku v prípade sporu riešil súd.

Rovnako aj pri Vašom ďalšom argumente, že žiaci alebo ich zákonní zástupcovia majú právo na výber učiteľa hlavného predmetu, ak s tým vybraný učiteľ súhlasí (§ 4 ods. 3 vyhlášky MŠ SR 324/2008 Z. z.), máme za to, že toto právo žiaka, resp. zákonného zástupcu má byť realizované, v čoho dôsledku môže nastať objektívna nemožnosť zachovať zamestnankyni pôvodný rozsah pracovného uväzku. Opäť opakujeme, že ide o náš právny názor a v prípade súdneho sporu by rozhodoval súd.  

Doteraz nám nie je známa judikatúra, ktorá by riešila Vami zadaný alebo obdobný problém.

Na základe vyššie uvedeného a za účelom vyjasnenia si pochybností ohľadne správneho postupu v tejto veci Vám odporúčame poslať doporučený písomný list na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  so žiadosťou o zaujatie stanoviska k situáciuii, ktorú detailne popíšete. Máme za to, že Ministerstvo školstva SR je kompetentné pre poskytnutie usmernenia, nakoľko v zmysle § 17 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení je okrem iného aj ústredným orgánom štátnej správy pre základné umelecké školy.

Žiadosť Vám odporúčame poslať písomne s podacím lístkom a doručenkou.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

06.09.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje