Náhrada škody pri dopravnej nehode

Otázka:

Stala sa mi taka vec. Stala sa mi dopravna nehoda pri ktorej som bol vinnik ja. Dotyčný si dal opravit auto do autorizovaneho servisu, kde ho vyšla oprava 1208 eur.Poistovna mu na zaklade veku vozidla zaplatila 860 eur. On teraz žiada odo mna doplatit rozdiel. Je to normalne?? Ved ja si platim riadne poistne a on si ho mohol dat spravit aj lacnejšie,trebars použitími dielmy. Poradte mi prosim čo robit. Nemienim mu to platit.za odpoved dakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, na základe Vašej otázky ohľadom náhrady škody Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Podľa
4 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. Z. o povinnom zmluvnom poisteni zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "zákon")

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku.

Z uvedeného podľa nášho názoru vyplýva, že je to poisťovateľ, kto túto škodu nahrádza. Robí tak za poisteného, teda namiesto neho.

Vo Vašom prípade pravdepodobne (vychádzame z Vašich informácií a bežnej praxe) došlo k tomu, že na poškodený automobil boli vynaložené náklady (napr. nahradenie poškodených častí automobilu novými súčiastkami), pri ktorých vychádzala poisťovna  z názoru, že spôsobili zhodnotenie vozidla oproti jeho stavu pred poškodením. Zo staršieho auta sa použitím nových náhradných dielov stalo auto hodnotnejšie. Zhodnotenie tu spočíva v použití nových súčiastok, ktorými boli nahradené poškodené opotrebované súčiastky. Ak by bola poškodenému vyplatená celá suma nákladov opravy a navyše by dostal do vozidla nové súčiastky, došlo by z jeho strany k bezdôvodnému obohateniu (použitá alebo opotrebovaná vec by sa po oprave stala „lepšia“ než pred poškodením). Z tohto názoru vychádzajú pri náhrade škody mnohé poisťovne a opierajú sa o staršie súdne rozhodnutia. 

Preto podľa nášho názoru, výchádzajúc výlučne z Vami poskytnutých informácií máme za to, že poškodený nemá voči Vám právny nárok na náhradu všetkých nákladov opravy vozidla a je správne od sumy týchto nákladov  odpočítať sumu zodpovedajúcu zhodnoteniu vozidla.

Odporúčame Vám komunikovať v tomto zmysle s poškodeným. Ak neustúpi zo svojho nároku, môže využiť svoje právo žalovať Vás o úhradu predmetnej sumy na súde, v tom prípade Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý Vás bude vedieť účinne zastupovať.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

27.06.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

9

17

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje