Je možné preplácanie dovolenky nevyčerpanej za kalendárny rok?

Otázka:

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ako je v zákone riešené preplácanie dovolenky. Ja mám ešte 10 dní starej dovolenky a celú novú a chcela by som, aby mi ju koncom roka šéf preplatil. Je to možné?

Odpoveď:

Zo zákonníka práce (ďalej len „ZP“) vyplývajú pre zamestnávateľa podmienky poskytovania náhrady mzdy zamestnancovi za dovolenku. ZP obsahuje aj právnu úpravu nevyčerpanej dovolenky. Nevyčerpanú dovolenku rozdeľuje podľa toho, či ide o nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho kalendárneho roka (tzv. starú dovolenku) alebo nevyčerpanú základnú výmeru dovolenky z príslušného kalendárneho roka (tzv. novú dovolenku). Pokiaľ ide o starú dovolenku platí, že ak si ju zamestnanec nemôže vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, má nárok na náhradu mzdy za nevyčerpané dni tejto tzv. starej dovolenky. Pokiaľ však ide o novú dovolenku, nárok na náhradu mzdy za novú dovolenku má zamestnanec jedine v prípade skončenia pracovného pomeru u zamestnávateľa, teda ak nemohol vyčerpať v príslušnom kalendárnom roku túto tzv. novú dovolenku a pracovný pomer sa niektorým zo spôsobov uvedených v ZP skončil. V ostaných prípadoch, ak si túto novú dovolenku nevyčerpá v príslušnom roku, môže ju vyčerpať do konca nasledujúceho kalendárneho roka (tieto nevyčerpané dni tzv. novej dovolenky sa v nasledujúcom kalendárnom roku stanú tzv. starou dovolenkou) a až v prípade, ak ju nemôže vyčerpať ani v nasledujúcom kalendárnom roku, má nárok na náhradu mzdy za tieto nevyčerpané dni tzv. starej dovolenky.

21.10.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje