Mám nárok na dlhšiu dovolenku po odpracovaní 10 rokov u zamestnávateľa?

Otázka:

Dobrý deň. Pracujem už 10 rokov v jednej firme ako predavačka. Počula som, že po odpracovaní určitého počtu rokov mám nárok na viac dní dovolenky. Je to pravda? Ak áno, na koľko dní mám nárok.

Odpoveď:

Podľa zákonníka práce má zamestnanec nárok na dovolenku v základnej výmere najmenej štyri týždne okrem osobitných prípadov (napr. učitelia). Dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku. Do času trvania pracovného pomeru sa však započítava, ak spadá do doby po 18. roku veku, aj čas trvalej starostlivosti o dieťa vo veku do troch rokov (napr. materská a rodičovská dovolenka), úspešne ukončené štúdium a pod. (bližšie § 103 ods. 5 Zákonníka práce).

Ak pracujete 10 rokov, ale predtým ste boli napr. na materskej a rodičovskej dovolenke alebo ste študovali, tieto roky sa Vám pripočítavajú k dĺžke trvania pracovného pomeru. Ak dosiahnete 15 rokov trvania pracovného pomeru, patrí Vám dovolenka vo výmere 5 týždňov.

 

21.10.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje