Nárok na odstupné pri skončení pracovného pomeru

Otázka:

Dobrý deň,
dňa 1.7. 2009 som nastupila na Materskú dovolenku, tohto času som na rodičovskej dovolenke, ktorá mi končí v júli 2012, no už teraz k 15.11. 2011 som požiadala o návrat do zamestnania. Oddelenie i pozicia v čase mojej Materskej dovolenky boli zrusene. Medzičasom som sa ale prestahovala z hlavného mesta, kde som pôsobila, na stredne Slovensko a z tohto dôvodu som poziadala o zaradenie prave v tomto kraji, pricom spolocnost ma v tejto oblasti niekolko pobociek. Napriek mojej oficialnej ziadosti o navrat a zaradenie v inom mieste ako pred nastupom na Matersku dovolenku, mi bolo oznamene, ze mi vytvoria novu adekvatnu poziciu v hlavnom mieste, kde som posobila pred nastupom na MD, kedze na strednom Slovensku nemaju uz od aprila ziadne volne miesto a nie su povinny tolerovat moje prestahovanie. Kedze mi ponukli pracovnu poziciu 150 km vzdialenu od trvaleho bydliska, nemozem ju prijat(mam male dietatko), tak mi bolo oznamene, že musime pristupit k rozviazaniu pracovneho pomeru Dohodou bez naroku na odstupne, alebo akukolvek inu financnu odmenu.
V spolocnosti pôsobim od 13.10.2005, preto sa mi zda, ze mam narok na financne "odskodnenie". Viem, ze do troch rokov môjho dietata su povinny mi miesto drzat, ale kedze mi doteraz od aprila nenasli miesto v mojej ziadanej oblasti, tak teraz mam moznost prijat ponuku od inej konkurencnej spolocnosti a tak tato moznost nie je pre mna prijatelna. Prosim o radu, ci mam v tomto pripade nárok na odstupne. Dakujem velmi pekne. 

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne nároku na odstupné v súvislosti s návratom do zamestnania po rodičovskej dovolenke Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Po návrate z rodičovskej dovolenky, (ďalej len „RD“) je Vám zamestnávateľ povinný poskytnúť prácu za podmienok stanovených pracovnou zmluvou.

V zmysle § 54 zákona č. 311/1991 Zb. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“) dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Ak má zamestnanec záujem meniť dohodnutý obsah pracovného pomeru, t. j. meniť napr. miesto výkonu práce, k zmene možno pristúpiť len na základe dohody o zmene pracovných podmienok. Taktiež zamestnávateľ nie je oprávnený jednostranne meniť pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve – napr. náplň práce. Zákonník práce vyžaduje pre túto dohodu písomnú formu.

Čo sa týka právnej úpravy odstupného v zmysle § 76 Zákonníka práce, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skončí dohodou ak:

  • sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje (alebo jeho časť) alebo
  • sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, alebo
  • z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

Zamestnancovi potom patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba.

V prípade ak by Vám zamestnávateľ nemohol ponúknuť pracovné miesto podľa pracovnej zmluvy, a pracovný pomer by skončil dohodou, z niektorého z vyššie uvedených dôvodov, mali by ste nárok na odstupné vo výške priemerného mesačného zárobku po dobu, počas ktorej by trvala výpovedná doba. Nakoľko by Váš pracovný pomer trval u zamestnávateľa viac ako päť rokov máte nárok na výpovednú dobu minimálne v dĺžke 3 mesiacov.

Vzhľadom na vyššie uvedené sumarizujeme: Po návrate z RD je Vám zamestnávateľ povinný poskytnúť prácu v zmysle pracovnej zmluvy, ktorú máte uzatvorenú. Zmena podmienok je možná len po dohode. Zamestnávateľ nie je povinný pristúpiť k zmene miesta výkonu práce, rovnako ako vy nie ste povinná pristúpiť na zmenu napr. náplne práce. V prípade ak Vám po návrate môže stále ponúknuť pracovné miesto v zmysle pracovnej zmluvy, no Vy ho kvôli presťahovaniu nechcete prijať, nemáte zo zákona nárok na odstupné. Váš pracovný pomer tak môže skončiť na základe Vami podanej  výpovede alebo na základe dohody o skončení pracovného pomeru (v prípade uzatvorenia tejto dohody si dohodnite preplatenie nevyčerpanej dovolenky). Ak Vám zamestnávateľ nemôže poskytnúť pracovné miesto podľa pracovnej zmluvy a pracovný pomer sa skončí dohodou z niektorého vyššie uvedeného dôvodu podľa § 76 ZP, budete mať nárok na odstupné v sume , ktorá je násobkom priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

07.11.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje