Výpočet výmery dovolenky po návrate z rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobrý deň,
k 1.9.11 som sa vrátila po rodičovskej dovolenke (na materskú a následne rodičovskú dovolenku som nastúpila v r.2008) k pôvodnému zamestnávateľovi.

Mzdárka mi vypočítala dovolenku na základe odpracovaných dní - celkovo 8,5 dňa dovolenky ako 1/12 výmery (mám výmeru 25 dní ročne) za každý odpracovaný mesiac (september - december).

Chcem sa spýtať, či nemám nárok na dovolenku za kalendárny rok, krátenú podľa ZP. A ak áno, koľko dovolenky by som takto mala.

Ďakujem.

Odpoveď:

V zmysle § 101 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení "Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú."

Podľa § 102 ZP "Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok."

Podľa § 105 ZP "Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku."

Keďže vo Vašom prípade je predpoklad, že za mesiace september - december 2011 odpracujete viac ako 60 dní, podľ nášho názoru je potrebné postupovať takto:

Za obdobie od januára do septembra 2011 bolo spolu 173 pracovných dní a platených sviatkov. Krátenie dovolenky je za prvých 100 dní 1/12 nároku a za každých 21 dní ďalšia 1/12 dovolenky. Čže krátenie je 1/12+3*1/12 dovolenky =1/12*25+3/12*25= 8.5 dna.

Z uvedného vyplýva, že by ste mali mať nárok na 25-8.5 dňa=16,5 dňa dovolenky.

V pripade, ak by ste neodpracovali 60 dní v roku 2011, tak by ste mali narok za každých odpracovaných 21 dní na 1/12 nároku na dovolenku, čize 8.5 dňa dovolenky.

Ak požiadate o dovolenku pred odpracovaním 60 dnií, tak máte nárok iba na 8.5 dňa dovolenky. No keď požiadate po 60 odpracovaných dňoch - čize po 28.11.2011, tak máte nárok na 16.5 dňa dovolenky.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

26.10.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje