Má odstupné vyplatené pri skončení pracovného pomeru vplyv na dĺžku poberania podpory v nezamestnanosti?

Otázka:

Zamestnávateľ chce so mnou ukončiť pracovný pomer dohodou z organizačných dôvodov a z toho dôvodu mi patrí odstupné v zmysle zákonníka práce. Ja sa však obávam, že potom budem dostávať podporu v nezamestnanosti kratšie obdobie. Má vyplatené odstupné vplyv na dĺžku poberania podpory v nezamestnanosti?

Odpoveď:

Vyplatenie odstupného zamestnancovi zo strany zamestnávateľa nemá vplyv na dĺžku (ani výšku) poskytovania dávky v nezamestnanosti. Odstupné je považované za určitú satisfakciu, ktorú zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi za to, že pracovný pomer sa končí skôr ako predpokladala pracovná  zmluva  a skončenie pracovného pomeru nespočíva v osobe zamestnanca, ale v osobe zamestnávateľa. Výška poskytnutého odstupného sa nezapočítava ani do vymeriavacieho základu pre výpočet dávky v nezamestnanosti podľa § 138 ods. 2 zákona o sociálnom poistení. 

 

21.10.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

103

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje