Práca doma počas materskej dovolenky

Otázka:

Dobry den,
chcela by som sa vratit z materskej dovolenky cca3 mesiace po porode opat do prace s tym, zeby som chcela poziadat/dohodnut sa o uprave miesta vykonu prace / na pracu doma po dobu trvania zvysku materskej dovolenky, cize cca na 5-6 mesiacov. Nasledne by som nastupila opat do prace.
Akou formou je mozne o toto poziadat?
Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne vykonávania práce doma počas materskej dovolenky zaujímame nasledovné stanovisko:

Domácka práca je podľa § 52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) práca vykonávaná pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste.

Od práce vykonávanej na pracovisku zamestnávateľa sa však odlišuje nie len miestom výkonu práce ale aj ďalšími podmienkami uvedenými v § 52 ZP – napr. domácky zamestnanec nemá nárok na náhradu príjmu pri osobných prekážkach práci s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, nárok na náhradu mzdy za prácu nadčas, vo sviatok a pod., neplatí pre neho rozvrhnutie pracovného času ako pre ostatných zamestnancov zamestnávateľa a pod.

Na to, aby takáto zmena vo Vašom pracovnom pomere mohla prebehnúť, je potrebné, aby ste so zamestnávateľom uzatvorili dohodu o zmene pracovných podmienok podľa § 54 ZP, podľa ktorého: „Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.“

V tejto dohode sa upravia tie články pracovnej zmluvy, ktorých sa zmena bude týkať – teda predovšetkým miesto výkonu práce, ale aj pracovný čas a prípadne ďalšie skutočnosti, ktoré pri domáckej práci neplatia – závisí to od konkrétneho znenia pracovnej zmluvy.

Záujem o takúto zmenu môžete iniciovať aj Vy ako zamestnanec a zákon nepredpisuje nijakú formu, ktorou by ste o túto zmenu mali požiadať. Odporúčame teda postupovať tak, ako je u Vášho zamestnávateľa zvykom  - obrátiť sa na personálne oddelenie zamestnávateľa, Vášho priameho nadriadeného, prípadne priamo na zamestnávateľa. Podstatné je, aby výsledkom Vašej dohody o tom, že budete počas materskej vykonávať prácu doma, bola písomná dohoda o zmene pracovných podmienok podľa § 54 ZP. Táto dohoda bude ďalej tvoriť súčasť Vašej pracovnej zmluvy.

Následne po  skončení Vašej materskej dovolenky je možné rovnakým spôsobom znova zmeniť pracovnú zmluvu tak, že budete vykonávať prácu znova na pracovisku za podmienok ako „bežný“ zamestnanec.  

Vzor dohody o zmene pracovných podmienok s bližším a podrobnejším popisom si môžete zakúpiť tu:

http://www.e-pravo.sk/agreements/view/19/dohoda-o-zmene-pracovnych-podmienok

Upozorňujeme Vás však ešte na to, že v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) ak počas materskej vykonávate prácu na základe pracovnej zmluvy, strácate tým nárok na materské. Vychádzajúc z § 30 písm.b) zákona o sociálnom poistení jednou z podmienok pre priznanie nároku na materské je to, aby zamestnankyňa počas materskej nemala príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Mzda takýmo príjmom však je.

Od 1. januára 2011 však pre účely nemocenského poistenia (t. j. aj pre účely vzniku nroku na materské) sa za zamestnanca nepovažuje osoba vykonávajúca prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Týmito dohodami sú dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študenta.

To v praxi znamená, že na základe týchto dohôd môžete aj počas materskej pracovať a neprídete  o materské. Vo Vašom prípade sa ako najvhodnejšia javí dohoda o pracovnej činnosti.

Ak máte záujem o bližšie informácie o tejto dohode a jej vzor, môžete si ho zakúpiť tu:

http://www.e-pravo.sk/agreements/view/17/dohoda-o-pracovnej-cinnosti

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

31.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje