Vplyv práce na čiastočný úväzok počas rodičovskej dovolenky na výšku dávky v nezamestnanosti

Otázka:

Dobry den. Od 1.6.2006 som zamestnana na dobu neurcitu - trvaly pracovny pomer. Momentalne som na rodicovskej dovolenke, ktoru planujem ukoncit 31.8.2011, pretoze moje dieta(v 12/2011 bude mat 3 roky) nastupuje do materskej skolky. Po ukonceni rodicovskej dovolenky dostanem vypoved zo strany zamestnavatela - zrusene pracovne miesto. Od 1.6.2011 mam moznost pracovat na ciatocny pracovny uvazok u ineho zamestnavatela na dobu urcitu (do 31.8.2011). Viete mi povedat, ako sa postupuje v takomto pripade pri vypocte davky v nezamestnosti? Ovplyvni ju vyssie uvedena praca na dobu urcitu pocas trvania rodicovskej dovolenky? dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne vplyvu uzatvorenia pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky na výšku dávky v nezamestnanosti Vám posielame nasledujúce stanovisko:

V zmysle § 104 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) má poistenec nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.

V zmysle § 104a zákona o sociálnom poistení sa do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

V zmysle § 108 zákona o sociálnom poistení je výška dávky v nezamestnanosti 50 % denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa osobitného predpisu, dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie sumy dávky v nezamestnanosti sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.

V zmysle § 108 ods. 3 zákona o sociálnom poistení ak v rozhodujúcom období nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.

V zmysle § 4 zákona o sociálnom poistení  je zamestnancom na účely poistenia v nezamestnanosti fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  Povinné poistenie v nezamestnanosti zamestnanca vzniká odo dňa vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na uvedený príjem. Teda v prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy na kratší pracovný čas Vám vznikne pracovný pomer, ktorý založí povinnosť platiť poistné v nezamestnanosti.

Vzhľadom na uvedené ak v rozhodujúcom dvojročnom období je obdobie poistenie v nezamestnanosti získané prerušením povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, ale aj obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré má osoba vymeriavací základ (napr. len jeden deň), výška denného vymeriavacieho základu sa určí z tohto vymeriavacieho základu.

Preukázané vymeriavacie základy na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti zo zamestnania v dvoch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie zakladajú nárok na výpočet denného vymeriavacieho základu z týchto vymeriavacích základov.

Práca počas rodičovskej dovolenky teda ovplyvní výšku dávky v nezamestnanosti tak, že sa bude dávka vypočítavať z vymeriavacieho základu na platenie poistného v nezamestnanosti z tohto zamestnania.

V tejto súvislosti tiež upozorňujeme, že v zmysle § 83 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom (nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti).

Pre bližšie informácie k nároku na dávku v nezamestnanosti Vám každopádne odporúčame kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

 

12.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje