Odstúpenie od zmluvy

Otázka:

prosím, Vás obraciam sa na Vás s prosbou o poskytnutie rady ak by to bolo možné. Raz som si na internete ešte pred ms v hokeji našla súťaž na ktorú som odpovedala a hned tam bolo aj registrácia čo som si myslela, že patrí k súťaži lebo nebolo tam inšie napísané a suhlas malými písmenami ,že súhlasím s podmienkami čo som odfajkla.Potom som to až neskoršie prečítala a bolo tam popísané, že sa zaväzujem zaplatiť 49.90 eur a na celý rok. Od zmluvy nie je možné odstúpiť.Ja mam 50 rokov o šport sa nezaujímam a tiež ani raz som uvedené stránky okrem súťaže nenavštívila. Spoločnosť ONLINE INVESTMENT GROUP ak nezaplatím postúpi to vymáhačskej firme. Ešte raz Vás veľmi prosím či sa dá od zmluvy odstúpiť. Dakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení "Od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté."

Pokiaľ možnosť odstúpenia od zmluvy nie je zakotvená priamo v zmluve, zostáva možnosť odstúpenia od nej z dôvodov stanovených buď Občianskym zákonníkom alebo osobitným zákonom. Zákonné dôvody odstúpenia od zmluvy sú rôzne a veľmi široké, v rámci občianskej poradne nie je možné ich všetky obsiahnuť. Na to, aby bolo možné posúdiť, či sa niektorý zo zákonných dôvodov dá na daný prípad aplikovať, by bolo potrebné detailne poznať predmet a obsah zmluvy, t. j. čoho sa vlastne týka a k čomu sa zmluvné strany zaviazali.

Odporúčame Vám obrátiť sa osobne na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý Vám bude vedieť poradiť po oboznámení sa so všetkými relevantnými okolnosťami a zmluvou samotnou.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

10.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje