Daňový preplatok a exekúcia

Otázka:

manzelovy sudny exekutor ztrhava z vyplaty dlznu sumu. chcem sa opitat ci mu podlieha aj preplatok z danoveho priznania; Podali sme ho na danovy urad a teraz cakame ci nam peniaze poslu alebo ztrhne aj to exekutor . dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne exekvovania daňového preplatku zaujímame nasledovné stanovisko:

To, na aké konkrétne finančné prostriedky a akým spôsobom môže exekútor pri vykonávaní exekúcie siahnuť, závisí od spôsobu vykonávania exekúcie, ktorý zvolil.

Ak je voči Vášmu manželovi vedená exekúcia zrážkami zo mzdy, potom z § 69 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len „EP“)  vyplýva, že zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného. Daňový preplatok do čistej mzdy povinného nepatrí. Spôsob vykonávania exekúcie zrážkami zo mzdy je zjednodušene povedané taký, že exekútor poverený vykonaním exekúcie prikáže platiteľovi mzdy (teda zamestnávateľovi Vášho manžela), aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného (teda Vášho mnažela) vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému. Zrážky teda vykonáva zamestnávateľ ako platiteľ mzdy, nie exekútor. Suma, ktorú je platiteľ mzdy povinný povinnému zraziť, je vopred exekútorom určená a je limitovaná zákonom. Zrazenú sumu vyplatí platiteľ mzdy priamo oprávnenému (teda tomu, kto má voči Vášmu manželovi pohľadávku). Ak sa vykonané zrážky majú vyplatiť niekoľkým oprávneným, môže platiteľ mzdy zaslať zrazenú sumu exekútorovi, ktorý ju rozvrhne medzi oprávnených a sám vykoná výplatu.

Vždy však ide o zrážky vo vopred stanovenej výške a vykonávané z čistej mzdy povinného. Platiteľ mzdy ani nemá reálnu možnosť zadržať zamestnancovi daňový preplatok, nakoľko nejde o súčasť mzdy a nemá naň reálny dosah, nemôže s ním disponovať. Daňový preplatok zasiela príslušný daňový úrad na bankový účet priamo tomu, komu daňový preplatok vznikol.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

06.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

18

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje