Nárok na pôvodné pracovné miesto po skončení rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobrý deň,dňa 28.05.2011 mi končí RD .oznámila som zamestnávatelovi svoj záujem o navrat do zamestania.Moje pracovné miesto je obsadené,no žiadne iné miesto nie je mu podobné.Zastupujúca pracovníčka bola preradená ako zastup za mňa,teraz neviem ,či mám nárok na to isté miesto.Viem ,že sa moje miesto nezruší.Dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne návratu do zamestnania po skončení rodičovskej dovolenky Vám zasielame nasledujúce stanovisko:

V zmysle § 157 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len "ZP") "Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa."

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ pracovisko nebolo, a ako uvádzate, ani nebude zrušené, máte nárok po návrate z rodičovskej dovolenky byť zaradená na pôvodnú prácu a pracovisko.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

03.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje