Vyživovacia povinnosť otca, ktorý nie je manželom matky

Otázka:

Dobrý deň.
S partnerom žijem už vyše troch rokov v spoločnej domácnosti. Minulý rok sa nám narodila dcérka a kedže sme sa nezobrali pred jej narodením sme boli na matrike podpísať dohodu o určení otcovstva. Dcére som nechala moje priezvisko, chcela som, že keď sa vezmeme zmeníme si priezvisko automaticky obidve. Dnešná situácia je však iná..Chcela by som partnera opustiť, pretože jeho správanie nezodpovedá správaniu sa pri malom deväť mesačnom dieťati. Je stále nervózny, vždy si hľadá nejakú zámienku za čo by ma ponižoval a ja si neželám, aby moje dieťa vyrastalo v takýchto podmienkach. Má to na nu zlý vplyv, večer mi nevie spávať a je z toho podráždená. Aké mám v mojej situácii práva? Som stále na rodičovskej dovolenke, takže príjem nemám vysoký. Je možné, aby mi otec dieťaťa preplatil doterajšie náklady spojené s dieťaťom pri predložení dokladov? Je aj napriek všetkému povinný platiť výživné? Partner podniká a darí sa mu dobre.Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne vyživovacích povinností otca, za ktorého matka dieťata nie je vydatá, zaujímame nasledovné stanovisko:

Podľa § 74 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len "ZR") "Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom."

Ide tu o dva Vaše samostatné nároky (príspevok na úhradu výživy matky a príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom), ktoré si môžete voči otcovi Vášho dieťaťa uplatniť. Doba dvoch rokov môže spadať do doby tehotenstva, ako aj do doby po pôrode. Súd túto dobu vymedzí podľa okolností každého jednotlivého prípadu. Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu.

Pokiaľ ide o nároky dieťaťa voči otcovi, za ktorého nie ste vydatá, každý otec má voči svojmu dieťaťu vyživovaciu povinnosť, a to bez ohľadu, či je alebo nie je manželom matky dieťaťa.

Pokiaľ plánujete žiť s otcom dieťaťa oddelene, bude potrebné vyriešiť otázku úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, to znamená, kto bude dieťa zastupovať, komu bude zverené od osobnej starostlivosti a kto bude spravovať jeho majetok. Podľa § 36 ods. 1 ZR "Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti."

Podľa § 65 ods. 1 ZR "Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného."

Z uvedeného vyplýva, že máte dve možnosti. Buď sa s otcom dieťaťa dohodnete na tom, v akej výške bude otec dieťata platiť výživné a súd túto dohodu schváli, alebo máte právo podať na súd návrh o určenie výživného. Dieťa však nárok na výživné voči svojmu otcovi nepochybne má.

Zákon všeobecne pri úprave rodičovských práv a povinností dáva prednosť dohode rodičov, ak však dohoda nie je možná, je možné podať na príslušnom súde žalobu. Za tým učelom Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý Vám v danej veci bude schopný poradiť detailnejšie s ohľadom na všetky okolnosti prípadu, resp. Vás v konaní aj priamo zastupovať.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

21.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

12

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje