Odklad exekúcie

Otázka:

Dobry den.Chcem sa opytat hladom mojej maminy.Domov jej bol doruceny papier,ze jej exekutor bude stahovat s vdovskeho dochodku 60%(mamina ma dochodok 225€)Byva v podnajme a k tomu ma este neplnolete 3 deti,ma aj ucte kde jej posielaju s ciech dochodok,cca 56€ kedze ocko pracoval v cechach.No tam jej v minuse 600€,dalsi exekurot.Mamina nema ziadnu pracu.Dostava uz len pridavky na surodencov.Dneska ale ked isla na postu po zvysok dochodku,postarka jej povedala ze ma zablokovany ucet,kvoli exekutorovi.Co znamena ze nema okrem pridavok ziadne peniaze,ani na najom,ani na elektrinu,ani na stravu,nema niake peniaze.Preto Vas prosim o radu,ci moze toto exekutor urobit a z coho ma potom zit,na koho sa obratit.Pretoze jeden exekutor je kvoli pausalu eurotel a druhy je co ocino dostal pokutu za fajcenie vo vlaku a nezaplatil ju,co na nazbierali uroky...Prosim a Dakujem za skoru odpoved...

Odpoveď:

Dobrý deň,

 

na základe Vašej otázky ohľadom ďalšieho postupu v exekučnom konaní zaujímame nasledujúce stanovisko:

Súdny exekútor je pri výkone exekúcie viazaný ustanoveniami zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“). Inými slovami súdny exekútor môže pri výkone exekúcie robiť iba to, čo mu umožňuje Exekučný poriadok alebo iný všeobecne záväzný právny predpis. Na posúdenie otázky, či súdny exekútor vo Vami opisovanom prípade postupoval v súlade so zákonom, je však potrebné skúmať konkrétne okolnosti tohto prípadu, ktoré nám ale nie sú známe.

Exekučný poriadok však v zmysle ustanovenia § 56 ods. 1 Exekučného poriadku povinnému umožňuje, aby na príslušnom exekučnom súde podal návrh na odklad exekúcie. Exekučný súd však odklad exekúcie povolí iba v prípade, ak budú súčasne splnené nasledujúce podmienky:

a.       povinný je fyzickou osobou;

b.      povinný sa bez svojej viny prechodne ocitol v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky (inými slovami, majetkové pomery povinného mu neumožňujú v súčasnej dobe splniť svoj záväzok bez toho, aby tým bola nepriaznivo ovplyvnená schopnosť povinného živiť seba a členov jeho rodiny);

c.       oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený.

Návrh na odklad exekúcie je potrebné podať v písomnej forme na príslušnom exekučnom súde, ktorým je okresný súd, ktorý vydal súdnemu exekútorovi poverenie na výkon exekúcie. Toto podanie by malo obsahovať:

-          presnú identifikáciu povinného, ktorý návrh podáva;

-          označenie exekučného súdu;

-          spisovú značku, pod ktorou je exekučné konanie na exekučnom súde vedené;

-          označenie súdneho exekútora, ktorý exekúciu vykonáva;

-          opis rozhodujúcich skutočností (najmä opis skutočností týkajúcich sa naplnenia podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku);

-          návrh, aby exekučný súd povolil odklad exekúcie

-          dátum a vlastnoručný podpis povinného;

Návrh na odklad exekúcie je možné podať aj priamo u súdneho exekútora, ktorý exekúciu vykonáva, a ten je povinný zabezpečiť doručenie písomnosti príslušnému exekučnému súdu.

V prípade, ak budú splnené všetky podmienky uvedené v ustanovení § 56 ods. 1 Exekučného poriadku, tak exekučný súd odklad exekúcie povolí. Počas doby, po ktorú je povolený odklad exekúcie, súdny exekútor vo výkone exekúcie nepokračuje.

Okrem už uvedeného Exekučný poriadok ešte umožňuje, aby povinný uzatvoril so súdnym exekútorom písomnú dohodu o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky (dohodu o úhrade v exekučnom konaní vymáhanej pohľadávky v splátkach). Povinný však musí takýto spôsob úhrady pohľadávky súdnemu exekútorovi navrhnúť. Na platnosť takejto dohody sa vždy vyžaduje písomný súhlas oprávneného, bez tohto súhlasu nemožno dohodu vôbec uzatvoriť. V tejto súvislosti ešte poukazujeme na skutočnosť, že súdny exekútor môže ale nemusí takúto dohodu uzatvoriť, a to aj v prípade, ak oprávnený vyslovil svoj súhlas s takouto dohodou. V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu dohody o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky a povinný včas a riadne spláca dohodnuté splátky, tak súdny exekútor nesmie zo zákona pokračovať vo výkone exekúcie.

Na záver ešte poukazujeme na skutočnosť, že Exekučný poriadok ešte ponúka aj ďalšie možnosti obrany povinného proti exekúcii, ale voľba správnych prostriedkov obrany závisí od konkrétnych okolností prípadu, ktoré nám nie sú známe.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

11.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje