Premlčanie práva priznaného rozhodnutím súdu

Otázka:

dobry chcem sa informovat o premlčacej dobe aka je, a ako to je. v roku 1997 som si od orange slovensko zobral telefon, byvala mi ho neplatila a mne dlh ostal na krku, navrh na plat.prík.sudom vydane dna 8.22002, a potom to prešlo do exkucie , od exekutora som dostal 13.8.2008. a som mu zaplatil 9krat 500 sk ešte sk, ale som nepodpisoval nič.len šekom som zasielal. hcem sa opytat ako a kedy je umlčacia doba v mojom prípade. prosím odpoved zrozumitelne . vopred dakujem a pekny den. dlh ol 11625-sk plus ex poplatky no cca 30000 sk. a odtedy ktohovie. dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne premlčania dlhu zaujímame nasledovné stanovisko:

Z Vašej otázky sme vyrozumeli, že dňa 8.2.2002 bol vydaný platobný rozkaz, ktorým Vám bola uložená povinnosť zaplatiť peňažný dlh. Vo svojej otázke neuvádzate, kedy tento platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť.  Tieto dva dátumy sú kľúčové pre to, aby bolo možné určiť, kedy sa dlh premlčuje. Právoplatnosť znamená, že voči rozhodnutiu už nie je možné podať odvolanie. Vykonateľnosť znamená, že dlh je možné vymáhať aj cestou exekúcie, pretože ste ho neuhradili v lehote, ktorá Vám na to bola v rozhodnutí určená. Štandardne sa v rozhodnutiach ukladá na uhradenie dlhu 3-dňová lehota od nadobudnutia právoplatnosti.

Dátum právoplatnosti a vykonateľnosti je možné zistiť priamo z rozhodnutia, ak na jeho prvej strane je vyznačená tzv. doložka vo forme pečiatky súdu, kde sú tieto dátumy uvedené. Ak na rozhodnutí, ktoré máte k dispozícii, táto doložka nie je vyznačená, vyznačia Vám ju na informačnom centre súdu, ktorý rozhodnutie vydal. Ak ste dostali nejakú korešpondenciu od súdneho exekútora (minimálne upovedomenie o začatí exekúcie), tieto dátumy by sa mali nachádzať aj tam.

Podľa § 110 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (Ďďlej len „OZ“) „Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť.“

Premlčacia doba v tomto prípade je teda 10 rokov. To znamená, že ak povedzme rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť 01.04.2002 (dátum právoplatnosti) a bola Vám v ňom uložená povinnosť zaplatiť dlh do 3 dní odo dňa jeho právoplatnosti, táto lehota uplynula 04.04.2002. Odo dňa nasledujúceho, t. j. od 05.04.2002 je rozhodnutie vykonateľné aj cestou exekúcie. 05.04.2002 je teda dátum vykonateľnosti. Od tohto dňa plynie 10-ročná premlčacia doba, ktorá uplynie 05.04.2012. V rámci tejto doby má veriteľ právo podať návrh na vykonanie exekúcie voči Vám.

Ako píšete, rozhodnutie bolo vydané v roku 2002 a prvá korešpondencia od exekútora Vám bola doručená v roku 2008. Predpokladáme, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť tiež v roku 2002 a teda veriteľ (telekomunikačná spoločnosť) mala „čas“ do roku 2012 podačťvoči Vám návrh na vykonanie exekúcie. Ak tak urobili v roku 2008, túto lehotu nezmeškali.

V záujme toho, aby sa Váš dlh nenavyšoval o ďalšie trovy exekúcie a pod. Vám odporúčame čo najskôr kontaktovať súdneho exekútora a pokúsiť sa s ním dohodnúť na postupon splácaní dlhu.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

07.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje