Povinnosť povinného v exekúcii predložiť exekútorovi informácie o svojich zmluvných partneroch

Otázka:

Dobry den, chcem sa spytat, ci moze exekutor vyzadovat predlozenie konkretnych mojich dodavatelov, ktorim fakturujem sluzby, pokial mame xekuciu na social.odvodoch, ktoru riesi a som zivnostnik, ktory sa zivi sprostredkovanim obchodu? dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom povinnosti povinného v exekučnom konaní poskytnúť súdnemu exekútorovi súčinnosť zaujímame nasledujúce stanovisko:

Otázku súčinnosti povinného v exekučnom konaní explicitne upravuje ustanovenie § 54 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“). V zmysle uvedeného ustanovenia Exekučného poriadku „exekútor môže predvolať povinného a vyzvať ho na splnenie povinnosti, ktorú mu ukladá rozhodnutie, a na vyhlásenie o svojom majetku. Povinný musí odpovedať exekútorovi do jedného týždňa od doručenia výzvy. Ak túto povinnosť nesplní, alebo uvedie úmyselne nepravdivé alebo neúplné údaje, môže mu súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu.“

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že súdny exekútor je oprávnený vyzvať povinného, aby urobil vyhlásenie o svojom majetku. Pojem majetok však nie je v žiadnom právnom predpise platnom na území Slovenskej republiky výslovne definovaný. V zmysle ustálenej právnej praxe však pojem majetok môžeme definovať nasledujúco:

„Majetok fyzickej alebo právnickej osoby tvoria veci hmotné a veci nehmotné (najmä predmety duševného vlastníctva), záväzky a pohľadávky majetkovej povahy a iné peniazmi oceniteľné hodnoty (najmä obchodné podiely, dematerializované cenné papiere, prírodné sily ovládateľné a slúžiace ľudským potrebám), ktoré majú majetkovú hodnotu a s ktorými je možné na základe právnych skutočností disponovať.“ (viď.: Vojčík, P.: Občianske právo hmotné I., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice 2008, s. 88).

Keďže záväzky a pohľadávky majetkovej povahy je možné zahrnúť pod pojem majetok, tak z uvedených skutočností vyplýva záver, že súdny exekútor je v súlade s ustanovením § 54 ods. 2 Exekučného poriadku oprávnený povinného vyzvať, aby urobil vyhlásenie o svojom majetku, v ktorom je osoba povinného povinná uviesť aj záväzky a pohľadávky majetkovej povahy voči svojim zmluvným partnerom (napr. dodávateľom alebo odberateľom). Súdny exekútor je ešte v tejto súvislosti oprávnený splnenie tejto povinnosti vymáhať pod hrozbou poriadkovej pokuty.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

29.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje