Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane

Otázka:

nezdaniteľná časť dane z príjmov
Chcela by som Vás poprosiť o radu-Pracujem v jednom podniku už 9 rokov,moja hrubá mzda je 600 eur a do 31.januára 2011 som podpísala vyhlásenie na zdanenie príjmov a aj napriek tomu mi vo výplatnej páske za január a február chýba nezdaniteľná časť.Čo mam urobiť,aby som mala nárok na uplatnenie nezdanitelnej časti základu dane?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane zaujímame nasledovné stanovisko:

Podľa § 36 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov") mal Váš zamestnávateľ do 31.01.2011 povinnosť Vám dať podpísať Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2011. Ako spomínate vo svojej otázke, túto povinnosť si Váš zamestnávateľ splnil, preto je nepochopiteľné prečo takto nekoná. 

Neuvádzate, či ste sa pokúšali zistiť osobne alebo telefonicky, prečo Vám to firemná mzdová účtovníčka nezohľadnila vo vašich mzdách. V prípade, ak ste takto neurobili, tak Vám to odporúčame urobiť to čo najskôr. Možno k danému stavu došlo len nedopatrením alebo chybou účtovníčky.

Ako druhý krok by sme navrhli poslať doporučenou zásielkou alebo v podateľni podniku odovzdať žiadosť o vysvetlenie, prečo Vám napriek podpísanému Vyhláseniu neuplatňujú nezdaniteľnú časť základu dane.

Nárok na neuplatnené nezdaniteľné časti za mesiace január a február sa zohľadnia v ročnom zúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb, ktoré je zamestnávateľ povinný vykonať do 31.03.2012. V takomto prípade Vám vznikne daňový preplatok, ktorý Vám bude vyplatený spolu s Vašou mzdou.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

21.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje