Podmienečný odklad výkonu trestu a skúšobná doba

Otázka:

Dobry den. Byv.priatel mi dlhuje na vyzivnom cca 3500 eur. Po rozsudku, v ktorom ho sud(jun 2009) zaviazal prispievat sumou 66eur/mes. + 17eur mes.splatky pod stratou vyhody splatok nezaplatenim co i len jednej splatky. Podotykam, ze za celych 7 rokov zivota mojho syna som od neho nedostala ziadne vyzivne ci splatku dlhu na vyzivnom. V januari 2011 mi prisiel trestny rozkaz zo dna 4.11.2010, v ktorom ho samosudca odsudil na suhrnny trest odnatia slobody na 14 mesiacov, s podmienecnym odkladom na skus.dobu 20 mesiacov. Chcem sa spytat, ci mam cakat dalsich 20mesiacov, ci si spomenie, ze ma dieta, alebo je to tak, ze z tych 20mesiacov ak 3 mesiace nezaplati, pojde do basy. Plus: Vztahuje sa porusenie podmienky aj na nesplacanie daneho dlhu? A ked stratil vyhodu splatok, mal by mi vlastne vyplatit cely dlh naraz. Zatial velmi pekne dakujem, PS: Od marca 2010 poberam nahradne vyz.(66eur)

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne trestnoprávnych následkov nezaplatenia výživného Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Podľa § 207 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení (Ďalej len „TZ“) „Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

Podľa § 207 ods. 2 TZ „Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

Vášmu bývalému priateľovi bol trestným rozkazom uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom 20 mesiacov. Lehota 20 mesiacov predstavuje skúšobnú dobu, ktorá slúži na to, aby odsúdený preukázal, že vedie riadny život.

Predovšetkým upozorňujeme, že je potrebné zistiť, či trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť, či teda toto rozhodnutie súdu je nezmeniteľné. V zmysle § 355 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení (ďalej len „TP“) totiž môže obvinený voči trestnému rokazu podať do 8 dní odo dňa jeho doručenia tzv. odpor, ktorý predstavuje formu odvolania. Ak by tak urobil, sudca nariadi hlavné pojednávanie a vec sa bude ďalej prejednávať.

Ak však trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť, začne plynúť skúšobná doba. Už počas plynutia tejto skúšobnej doby súd môže rozhodnúť o tom, že sa odsúdený neosvedčil, kedy spravidla aj nariadi výkon trestu. To vyplýva aj z § 50 ods. 4 TZ: „Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby.“  V zmysle ustálenej judikatúry, napr. podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky číslo R 19/1976: „Jedným zo základných znakov riadneho života je dodržovanie právneho poriadku. Ak podmienečne odsúdený v skúšobnej lehote závažným spôsobom poruší právne normy, najmä tým, že spácha úmyselný trestný čin, svedčí to spravidla o tom, že sa neosvedčil, že podmienečné odsúdenie nesplnilo svoj cieľ a že podmienečne odložený trest treba vykonať.“

Z uvedeného vyplýva, že nie je potrebné čakať na skončenie skúšobnej doby, ak už počas jej plynutia dôjde k spáchaniu ďalšieho trestného činu – v tomto prípade by šlo o zanedbanie povinnej výživy. Avšak ak by ste aj podali trestné oznámenie a voči Vášmu bývalému priateľovi by bolo začaté trestné stíhanie ohľadne tohto činu, nezmanená to samo o sebe, že to stačí na to, aby súd nariadil výkon trestu. Súd musí počkať, kým nebude o takomto čine právoplatne rozhodnuté a obvinený uznaný vinným.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

18.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

11

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje