Oprávnenie policajta použiť donucovacie prostriedky

Otázka:

Dobry den, chcela by som sa informovat,mam takyto problem.Mam problemoveho syna,20 ročny.Minuly tyžden bola diskoteka a riadne sa mu podarilo vypit si,do takej urovni, že som musela zavolat zachranku.Nakolko nevedela zasiahnut, museli vyvolat policiu, aby ho zobrali do nemocnice. Syn sa priznal, že oplul policajta, mal puta. Policajt mu v sanitke sposobil fyzicke napadnutie, a udrel ho viackrat aj ked vystupili už zo sanitky. Sestra sa vtedy vždy pozrela inde. Nakolko to nie je dokazatelne, by som rada vedela ako matka, či na to mali pravo. Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne oprávnení policajta voči zadržanej osobe Vám zasielame nasledujúce stanovisko:

Neuvádzate, či ste k prípadu privolali príslušníka obecnej polície alebo policajného zboru, z toho dôvodu sa vyjadríme k obom možnostiam:

Príslušník Policajného zboru má presne vymedzené kompetencie a oprávnenia, v medziach ktorých sa musí pri výkone služby pohybovať. Tieto upravuje zákon č. 171/1993 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „zákon o policajom zbore“), a to najmä v ustanoveniach § 50 a nasl. Zákona o policajnom zbore. Fyzické napadnutie, ktoré uvádzate vo Vašej otázke, by zrejme predstavovalo hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, ktoré patria medzi donucovacie prostriedky podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona o policajnom zbore. Podľa § 50 ods. 3 zákona o policajnom zbore „Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.“

Z uvedeného vyplýva, že policajt môže tieto donucovacie prostriedky použiť za predpokladu, že:

 1. Osoba, proti ktorej zasahuje, sa dopúšťa protiprávneho konania
 2. Osobu, proti ktorej zasahuje, najprv vyzve, aby od protiprávneho konania upustila, k čomu nedôjde.

Policajt je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby

 1. zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
 2. zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
 3. predviedol, zaistil, zatkol, zadržal alebo dodal do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
 4. zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
 5. prekonal aktívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a,
 6. zabránil nebezpečnému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo narušuje bezpečnosť alebo plynulosť železničnej dopravy.

Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby

 1. predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor alebo ktorá kladie odpor pri snímaní identifikačných znakov podľa § 20a
 2. prekonal pasívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a.

Pokiaľ ide o príslušníkov obecnej polície, ich kompetencie pri výkone služby upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnej polícii“). Donucovacie prostriedky sú príslušníci obecnej polície oprávnení použiť za rovnakých podmienok ako príslušníci policajného zboru, teda ak najprv vyzvú osobu, proti ktorej zasahujú, na upustenie od protiprávneho konania, k čomu nedôjde (§ 13 ods. 2 zákona o obecnej polícii).

Podľa § 14 zákona o obecnej polícii hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je príslušník obecnej polície oprávnený použiť, aby

 1. zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
 2. zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
 3. zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
 4. zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
 5. predviedol osobu, ktorá kladie aktívny odpor.

Hmaty a chvaty je príslušník obecnej polície oprávnený použiť, ak osoba kladie pasívny odpor.

Z citovaných ustanovení oboch právnych predpisov vyplýva, že ak existuje niektorý z vyššie uvedených dôvodov, má príslušník policajného zboru, a rovnako tak príslušník obecnej polície právo, použiť fyzické donucovacie prostriedky, vrátane úderov. Túto kompetenciu im priznávajú priamo všeobecne záväzné právne predpisy.

To, či v danom prípade boli naplnené zákonné predpoklady pre použitie donucovacích prostriedkov, nie je možné posúdiť bez detailného poznania celej situácie, vrátane správania Vášho syna pri zadržaní.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

10.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje