Realizácia výsluchu cudzím policajným orgánom na území SR

Otázka:

Som obcan SR,z trvalym pobytom na SR.8.2. mi volala po telefone slovenska policajtka z kontaktneho polic.oddelenia Jarovce-Kitsee, Ste ochotny prist na poliacajne odelenie do rakuskeho Hainburgu,dala mi dva terminy 15.2. alebo 23.2. Nechcela mi povedat za akym účelom. Že ona ani nevie.Povedal som ze 23.2.2017 pridem.Povedala mi adresu...atd. Po par hodinach som volal naspet a povedal jej že som si to rozmyslel,ze chcem vysluch na uzemi mojho statu,ze nie som ochotny ist do cudzieho statu,aj ked je to blizko,ved ked by sa nejaky skutok stal v PArizi,mám ist do PAriza? Ona ze im to povie,a to je vsetko.Teraz cakam.
Moja otazka znie: Mám právo žiadat vysluch,predvolanie na uzemi svojho statu v mieste bydliska,aj ked by sa skutok stal na uzemi cudzieho statu,nemala by rakuska policia urobit určite vyziadanie na slovensku stranu aby bol vysluch tu na SR? Nikdy som nebol na ziadnej policii,ani trestany. Lebo oficialne ani neviem o aky skutok ide,len mi volali ze ci som ochotny prist do rakuska na polic.oddelenie. Vdaka

Odpoveď:

 

Dobrý deň,

 

na základe Vašej otázky ohľadom realizácie výsluchu cudzím policajným orgánom na území SR uvádzame nasledujúce stanovisko:

 

V prípadoch, kedy sa na úkonoch trestného konania zúčastňuje osoba, ktorá je štátnym príslušníkom iného štátu, než je štát, ktorého orgány vedú trestné stíhanie, hovoríme o trestnom konaní s tzv. cudzím prvkom.

 

Vo všeobecnosti platí pravidlo, že vyšetrovacie orgány jedného štátu nemôžu vykonávať procesné úkony na území iného štátu. Každý jeden štát si veľmi úzkostlivo stráži svoju suverenitu v oblasti vyšetrovania a stíhania páchateľov trestných činov v tom zmysle, že na území štátu môžu procesné úkony trestného konania vykonávať len vyšetrovacie orgány tohto štátu.

 

V podmienkach Európskej únie z hore uvedeného pravidla platia aj výnimky, na aplikáciu ktorých však musia byť splnené striktne určené podmienky - napr. cezhraničné sledovanie, kedy policajné orgány jedného štátu môžu sledovať podozrivú osobu aj na území iného štátu, avšak iba za podmienky, že sledovanie podozrivého začalo už na území prvého štátu, resp. len so súhlasom orgánov druhého dotknutého štátu.

 

V európskych podmienkach sú pravidlá medzinárodnej justičnej a policajnej spolupráce upravené v medzinárodných zmluvách (napr. Európsky dohovor o právnej pomoci v trestných veciach) ako aj v niektorých aktoch Európskej únie.

 

Vo Vašom prípade platí, že rakúsky policajný orgán nie je oprávnený vynucovať Vašu prítomnosť na vyšetrovacích úkonoch vedených pred ním, avšak Vy sa dobrovoľne takéhoto úkonu pred rakúskym orgánom na základe vlastného rozhodnutia zúčastniť môžete.

 

V prípade, ak sa na vyšetrovacom úkone pred rakúskym orgánom nezúčastnite dobrovoľne, tak rakúsky policajný orgán je oprávnený urobiť dožiadanie na slovenský policajný orgán, aby ten vykonal Váš výsluch na území Slovenskej republiky. Ak Vás však v takomto prípade na výsluch predvolá už slovenský policajný orgán (na základe žiadosti rakúskeho orgánu), tak na toto predvolanie ste povinný sa dostaviť. Samozrejme v takom prípade nie ste povinný vypovedať, avšak odmietnuť vypovedať môžete iba zo zákonom stanovených dôvodov, ak by ste svojou výpoveďou porušili zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti, alebo ak by ste svojou výpoveďou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo Vám blízkej osobe.

 

Konkrétny postup rakúskych a slovenských orgánov pri realizácii dožiadania na výkon procesného úkonu v cudzine však vždy závisí od konkrétnych okolností každého prípadu a charakteru procesného úkonu, ktorý sa má na základe dožiadania vykonať.  

 

S pozdravom

 

ADVOKATnaWEBE.sk

16.02.17

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje