Vznik sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby a dôsledky nezaplatenia poistného

Otázka:

Dobry den,
moj problem je so socialnou poistovnou, ktorá mi teraz v septembri poslala oznamenie, ze v období od 5.10.2011 do 30.6.2012, ked som bol na SZCO, som mal byt povinne poistený, pretoze za rok 2010 mi na zaklade danoveho priznania vznikla takato povinnost. V tomto obdobi som bol „len“ dobrovolne poisteny. Ako k tomu doslo, Vam opisem nizsie.
Par faktov:
SZCO od 06/2009-03/2010, potom zivnost zrusena a prihlasený na UP do 05/2010
od 06.2010-06.2011 zamestnaný potom prihlasený na UP do 4.11.2011
SZCO od 5.10.2011-11/2012 - dobrovolne poistený
Potom, co som zalozil zivnost 5.10.2011, som zasiel na pobocku SP za ucelom registracie ale mi bolo povedané, ze mi povinnost nevznika a ze ma nemoze tym padom poistit. O tomto doklad pochopitelne nemam, lebo pani za oknom mi toto pisomne nepotvrdila. Aby som nieco odvadzal na svoj dochodok, rozhodol som sa, ze sa poistim dobrovolne, ked mi bolo oznamené, ze mi povinnost nevznika,to znamena, ze od 7.10.2011-do 30.6.2012 som bol dobrovolne poistený. Keby ma ale ta pracovnicka správne zaregistrovala, tak sa nemusim dobrovolne poistit!
Docital som sa v archive SP, ze , citujem "Samostatne zárobkovo činná osoba s účinnosťou od 1. januára 2011 nemá povinnosť predkladať Sociálnej poisťovni výpis z daňového priznania, výpis z opravného daňového priznania ani výpis z dodatočného daňového priznania. Sociálna poisťovňa bude získavať tieto údaje od Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky. Prvýkrát odpadá táto povinnosť samostatne zárobkovo činnej osobe pre výpis z daňového priznania za rok 2010."
Z toho mi vychadza, ze chybu urobila SP, ktorá ma odmietla povinne poistit, pricom mali mat moje danove priznanie za rok 2010 v systeme k dispozícii, tým pádom mala moznost správne vypocitat výsku poistného. Napriek tomu ma poistili len dobrovolne a teraz pozaduju odo mna spatne zaplatit poistne (pricom som to dobrovolne platil) a plus budem musiet zaplatit aj nemale penale. Ako som mal zareagovat , ked kvalifikovana osoba za okienkom mi podala nesprávnu informáciu a odmietla ma správne zaregistrovat? Mal by som ju zacat presvedcovat, ze nema pravdu? Samozrjeme sa spoliehate na to, ze to co povie, je správne a zariadite sa podla toho...
Na SP mi teraz povedali, ako SZCO som zodpovedný za vsetko a ze v zmysle DP za rok 2010 som mal platit povinne poistne na obdobie od 1.7.2011 do 30.6.2012 ale ako, ked mi neumoznili zaregistrovať sa na povinne poistenie? Ja som snahu platit odvody mal, o tom svedci fakt, ze som sa zregistroval na dobrovolne poistenie, ktoreho vyska dokonca prevysuje ciastku, ktoru som mal platiť, keby som bol povinne zaregistrovaný!!!
Bol by som vdacny za odpoved, naozaj sa necitim vinny za chybu uradnicky, ktorá mi podala zlu informáciu a odmietla ma zaregistrovať. Od roku 2011, mala to byt SP, ktorá vysku poistneho mala automaticky vypocitat na zaklade danoveho priznania priamo od DU!
Pravda je taká, ze v zmysle zakona som mal byt povinne poistený ale na zaklade hore uvedených faktov vidite nejaku sancu nato, aby som nemusel spatne zaplatit poistne a penále (jedna sa cca o 4000 EUR + penale, co za 5 rokov bude tiez okolo 4000 EUR) resp. neda sa pouzivat sumu, ktoru som zaplatil na dobrovolne poistenie na krytie tejto dlznej sumy? Je to predsa tiez poistne za uvedené obdobie, neda sa to zamenit? Je jasne, keby ma spravne zaregistrovali, neplatim dobrovolne poistenie a poistim sa povinne.

Aky postup by ste navrhli? zatial rozhodnutie od SP nemam, ale doporučili mi, aby som podal spatne prihlasku a zaregistroval sa od 5.11.2011 co som aj urobil a v najblizsich dnoch by som mal poziadat o splatkový kalendár.

Dakujem za odpoved.
S uctou,

Odpoveď:

Dobrý deň,

 

na základe Vašej otázky ohľadne poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Pre posúdenie Vašej situácie je rozhodujúce rozlíšiť dve obdobia výkonu SZČO, a to:

1.       Obdobie od júna 2009 do marca 2010

Podľa § 21 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom ku 01.07.2010 „povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedenéhov § 138 ods. 9, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 9, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Na základe vyššie uvedeného, potenciálne pri dosiahnutí uvedeného príjmu, by Vám vznikla povinnosť prihlásiť sa na nemocenské a dôchodkové poistenie k 01.07.2011, avšak v tom čase ste už mali živnosť ukončenú. Mali ste povinnosť oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne ukončenie výkonu samostatne zárobkovej činnosti, avšak (neberúc do úvahy nasledujúci kalendárny rok) nevznikla Vám povinnosť zaplatiť poistné za obdobie jún 2009 až marec 2010. Avšak následne ste znova začali vykonávať samostatne zárobkovú činnosť, čomu sa venujeme v ďalšej časti.

2.       Obdobie od 05.10.2011 do 30.06.2012

Obdobne ako v prvom bode, aj podľa § 21 ods. 1 zákona o sociálnom poistení (ďalej len "zákon") v znení účinnom do 31.10.2011 „Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Avšak, podľa § 21 ods. 5 zákona „Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá opätovne nadobudla právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby alebo ktorá mala prerušené povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 26, vzniká odo dňa opätovného nadobudnutia právneho postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby. Podmienkou pre vznik týchto poistení je, že k 1. júlu alebo k 1. októbru kalendárneho roka predchádzajúceho dňu, v ktorom opätovne nadobudla právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby, alebo dňu skončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za predchádzajúci kalendárny rok bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5. Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie takejto osobe zaniká 30. júna alebo 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Na základe Vami uvedených informácií máme za to, že vo Vašom prípade ide práve o túto situáciu, kedy Vám na základe opätovného nadobudnutia právneho postavenia SZČO, v dôsledku dosiahnutia uvedeného príjmu za rok 2010, vzniklo od 05.10.2011 povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO. Zodpovedá to aj obsahu oznámenia, ktoré Vám poslala Sociálna poisťovňa, podľa ktorého od 5.10.2011 do 30.6.2012 ste mali byť povinne poistený.

K nedorozumeniu pri Vašej registrácii dňa 07.10.2011 došlo pravdepodobne preto, že pracovníčka pobočky vychádzala z § 21 ods. 1 zákona, podľa ktorého by Vám poistenie vzniklo až 01.07.2012, a nevzala do úvahy § 21 ods. 5 zákona, podľa ktorého išlo o opätovné nadobudnutie postavenia SZČO. Z Vašej otázky nie je zrejmé, či ste jej oznámili, že ste mali živnosť aj v roku 2010.

 Správne uvádzate, že podľa § 233 ods. 6 zákona „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky je povinné oznámiť Sociálnej poisťovni meno a priezvisko fyzickej osoby, rodné číslo, údaj o jednotlivých obdobiach výkonu zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou v období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, výšku príjmu alebo výnosu a výšku základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti fyzickej osoby, ktorá na základe daňového priznania má príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou, najneskôr do 30. júna kalendárneho roka alebo najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ak fyzická osoba má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu.“

Podľa prechodného ustanovenia § 293b zákona Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky bolo povinné oznámiť Sociálnej poisťovni údaje o jednotlivých obdobiach výkonu zárobkovej činnosti SZČO prvýkrát v roku 2011 za rok 2010. 

Problém, ktorý vyvstáva s súvislosti s uvedeným je, že až s účinnosťou od 01.07.2014 bola do zákona zavedená povinnosť Sociálnej poisťovne podľa § 226 ods. 1 písm. o) „písomne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného na nemocenské poistenie, výšku poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, výšku poistného na invalidné poistenie a výšku poistného do rezervného fondu solidarity, dátum splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, určených na základe údajov vedených v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, a to do 20 dní od vzniku povinného poistenia.“

Dovtedy, teda aj v čase, ktorý bol pre Vás rozhodujúci, Sociálna poisťovňa takúto povinnosť nemala a preto povinnosti v súvislosti s registráciou a platením poistného znášala sama SZČO.

Keď Vám bude doručené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, Vašou možnosťou, ktorú Vám zároveň odporúčame, je podať proti nemu odvolanie. Toto odvolanie je možné podať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na tej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá ho vydala.

V odvolaní môžete uviesť všetky skutočnosti, za ktorých došlo k vzniknutej situácii, obdobne, ako ste to uviedli vo Vašej otázke. Ako problematické však vidíme to, že pravdepodobne nebudete vedieť preukázať, že ste sa riadili nesprávnym poučením pracovníčky. Rovnako v danom čase platilo, že Sociálna poisťovňa nemala v zmysle zákona povinnosť riešiť, či a kedy došlo k vzniku sociálneho poistenia, rovnako ani výšku poistného, tak ako je tomu od 01.07.2014.

Iný právny prostriedok nápravy však nemáte k dispozícii. V súčasnosti nie je možné uplatniť ani generálny pardon, a Sociálna poisťovňa Vám nemôže ani znížiť alebo odpustiť penále, nakoľko toto oprávnenie má len vo vzťahu k dlhom vzniknutým do 31.12.2004.

Pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadne možnosti započítania poistného zaplateného na dobrovoľné poistné voči nezaplatenému poisteniu SZČO, podľa § 144 ods. 4 zákona platí, že na zápočet pohľadávky Sociálnej poisťovne voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo voči jej právnemu nástupcovi, je možné použiť len také poistné, ktoré by inak Sociálna poisťovňa bola povinná vrátiť. Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť však len poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu. Obávame sa, že vo vašom prípade by toto poistné Sociálna poisťovňa nepovažovala za poistné zaplatené bez právneho dôvodu, nakoľko ste sa preukázateľne na toto dobrovoľné poistné prihlásili, teda právnym dôvodom vzniku dobrovoľného poistenia bola prihláška. Ak teda Sociálna poisťovňa nie je povinná Vám toto poistenie vrátiť, nie je ani oprávnená ho započítať na iné dlžné poistné.

S pozdravom,

 ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

17.10.16

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje