Premlčanie bankových poplatkov

Otázka:

Dobry den,
v roku 2005 som si zalozil v UniBanke ucet. V januari 2006 som dal na tento ucet preplatit seky zo zahranicia. Seky vsak neboli preplatene a banke tym vznikol naklad vo vyske 150 GBP. Kedze som v tej dobe na ucte nemal uvedenu sumu, poplatok/naklad nebol z uctu odpocitany (t.j. na ucte bol stale kladny zostatok).
Kedze ucet som uz aktivne nepouzival, poplatok nebol nikdy odpocitany. Nasledne mi kazdorocne ku koncu roku bol na moju adresu doruceny vypis z uctu, kde neboli vydokladovane ziadne pohyby (ucet bol bez poplatku za vedenie) a zostatok na ucte bol vo vyske par Eur. Ucet je teda vedeny ako aktivny, ale nie su na nom vykonavane ziadne pohyby.
Rad by som sa spytal, ci je uvedeny poplatok/naklad uz premlcany alebo nie a podla ktoreho zakona sa mam riadit v pripade, ze by banka niekedy pozadovala uhradu uvedeneho poplatku.
Dakujem velmi pekne.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom premlčania bankových poplatkov, uvádzame nasledujúce stanovisko:

Na úvod by sme uviedli, že zmluvu o bežnom účte upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „OBZ“) v ustanoveniach § 708 a nasl. Podľa ustanovenia § 711 ods. 1 OBZ: „Za vykonanie platieb je banka oprávnená požadovať úhradu nákladov s tým spojených a použiť na ich započítanie peňažné prostriedky na účte.“

Podľa ustanovenia § 712 ods. 1 a 2 OBZ: „Banka je povinná oznámiť majiteľovi účtu údaje o prijatých a vykonaných platbách v lehotách a za ďalších zákonom ustanovených podmienok pre poskytovanie platobných služieb. Majiteľ účtu je oprávnený požadovať, aby mu banka preukázala vykonanie platieb.“

Na základe informácii, ktoré uvádzate, sa domnievate, že banke vznikol nepreplatením šekov zo zahraničia náklad, t.j. mal Vám byť naúčtovaný poplatok vo výške 150 GB. Či si banka naozaj účtuje neúspešnú bankovú operáciu by ste si mohli overiť v príslušných všeobecných obchodných podmienkach Vašej banky a v sadzobníku poplatkov účinných ku dňu vykonania/nevykonania bankovej operácie.

Uvádzate, že ani vo výpise z účtu, ktorý Vám banka poslala, nebol tento pohyb na účte evidovaný. Ak by banka vykonala operáciu, za ktorý je účtovaný poplatok, zúčtovala by ho na ťarchu Vášho účtu aj v prípade keby na ňom neboli žiadne finančné prostriedky. Podľa ustanovenia § 710 OBZ: „Ak je v zmluve určené, že banka vykoná do určitej sumy príkazy na platby, aj keď nemá na to potrebné peňažné prostriedky na účte, spravujú sa práva a povinnosti strán pri uskutočnení týchto platieb zmluvou o úvere(§ 497 a nasl. OBZ).“ V danom prípade buď banka za uvedenú operáciu neúčtovala poplatky alebo došlo z jej strany ku chybe, nakoľko Vám do dnešného dňa nebol poplatok z účtu odrátaný.

V každom prípade aj keby v roku 2006 vznikla banke pohľadávka voči Vám (nezaplatený poplatok), išlo by už o premlčanú pohľadávku. Zmluva o bežnom účte rovnako ako aj zmluva o úvere patrí podľa ustanovenia § 261 ods. 6 písm. d) OBZ medzi absolútne obchody, čo znamená, že záväzkové vzťahy sa spravujú Obchodným zákonníkom a teda aj premlčanie sa bude riadiť Obchodným zákonníkom. Podľa ustanovenia § 397 OBZ je premlčacia doba štyri roky a ak by si banka uplatnila pohľadávku na súde, súd by jej právo na zaplatenie nepriznal ak by ste namietli premlčanie po uplynutí premlčacej doby (§ 388 ods. 1 OBZ).

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

03.10.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje